Tema: Risker

Inget är oss så kärt som vår egen hälsa, så inte undra på att vi suger i oss information om risker och hälsolarm. Hur ska vi förhålla oss till medias riskrapportering och skilja mellan väl underbyggd fakta och tomma hälsolarm?