Tema: Prostatacancer

Många prostatacancrar är ”snälla” och ska bara hållas under uppsikt, utan att behandlas. Men hur vet vi vem som har en ”snäll” respektive en aggressiv cancer? Och är det meningsfullt att alla PSA-testas och vad menas med organiserad PSA-testning?