Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nytt instrument ska göra biopsin säkrare

2018-11-02

När kirurgen Andreas Forsvall insåg att ytterligare en av hans patienter kort tid efter att ha genomgått en biopsiundersökning av prostatan utvecklat sepsis, trodde han först att han gjort något fel. Tills han insåg att det berodde på instrumenten.

Vad är sepsis?

– Det är extremt otillfredsställande att orsaka sina patienter skada och lidande när syftet är att hjälpa. Jag är tekniskt intresserad och insåg att ett bättre instrument med stor sannolikhet avsevärt kunde minska sepsisrisken.

Även om magnetkameraundersökning kan ge ledtrådar vid misstanke om prostatacancer så krävs en biopsi, ett vävnadsprov, för att läkaren ska kunna ställa diagnosen. Detta tas med hjälp av en biopsinål. En ultraljudsstav förs in i ändtarmen och med hjälp av ultraljudsbilden på prostatan för kirurgen in en biopsinål och tar de prover som behövs.

– Utmaningen är att nålen för med sig bakterier från ändtarmen in i prostatan och även in i kroppen. Det här är anledningen till att vi alltid ger antibiotika profylaktiskt, det vill säga i förebyggande syfte, till den som undersöks. Men i takt med att bakterierna i tarmen blir alltmer resistenta mot antibiotikan så hjälper inte alltid detta, berättar Andreas Forsvall, specialist i urologi och kirurgi vid Helsingborgs lasarett och doktorand vid Lunds universitet.

Det finns en risk för infektioner vid biopsi, som i värsta fall kan utvecklas till sepsis. Sepsis, som ibland kallas blodförgiftning, är ett livshotande tillstånd som uppstår när immunförsvaret överreagerar på en infektion i kroppen. Det var just det som drabbade två av Andreas Forsvalls patienter inom kort tid.

Andreas Forsvall gick därför till ritbordet för att utveckla ett nytt instrument för prostatacancerdiagnostik, anpassat för en tid av antibiotikaresistens.

Forskning pågår

Parallellt med teknisk utveckling bedrivs nu forskning med instrumentet av en forskargrupp med bas vid Lunds universitet.

Illustration över biopsi av prostatan, i detta fall en modell. Nålen på bilden är inte det instrument Andreas Forsvall utvecklat.

– Vi har i studier, som ännu inte är publicerade, visat att detta instrument kraftigt minskar mängden bakterier som förs in i kroppen vid prostatacancerdiagnostik. Detta ger hopp om att minska infektionsrisken, utan några nya biverkningar eller ökat obehag för patienten, säger Andreas Forsvall.

En pilotstudie i Helsingborg samt en internationell studie planeras nu.

– Vår förhoppning är att uppnå minst en halvering av dagens risk för sepsis vid prostatacancerdiagnostik, säger Andreas Forsvall.

Av: TOVE SMEDS

Lär dig känna igen symtomen på sepsis

Sepsis i siffror

Tema:
Prostatacancer