Visa faktaruta!

Tidningar-2

OM TIDSKRIFTEN

Tidskriften Aktuellt om vetenskap och hälsa ges ut av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Malmö högskola och Region Skånes sjukvårdsförvaltningar (Skånes universitetssjukvård, Medicinsk service/Labmedicin, Skånevård Sund samt Skånevård Kryh).

Den ger saklig information om aktuell forskning inom hälsoområdet. Ambitionen är att Aktuellt om vetenskap och hälsa ska fungera som en kontinuerlig och långsiktig källa till information och forskarkontakter för alla som är intresserade av området.

Aktuellt om vetenskap och hälsa är tematisk och kommer ut två gånger per år i en upplaga på cirka 10 000 ex. Den utkom första gången november 2004 i anslutning till arrangemanget Forskningens Dag.

Redaktion:

Eva Bartonek Roxå

vetenskapsjournalist
046-17 79 92
info@vetenskaphalsa.se

Tove Smeds

vetenskapsjournalist
0768 – 89 09 03
info@vetenskaphalsa.se

BESTÄLLA TIDSKRIFTEN

Tidskriften kan laddas ner som pdf eller beställas utan kostnad i tryckt form från Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Kontakta Katrin Ståhl,Katrin.Stahl@med.lu.setel 046-222 01 31