Vetenskap & Hälsa

Tidskriften Vetenskap & hälsa

OM TIDSKRIFTEN

 

Tidskriften Vetenskap och hälsa ges ut av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Malmö universitet och Region Skånes sjukvårdsförvaltningar (Skånes universitetssjukvård, Medicinsk service/Labmedicin, Skånevård Sund samt Skånevård Kryh).

Den ger saklig information om aktuell forskning inom hälsoområdet. Ambitionen är att Vetenskap och hälsa ska fungera som en kontinuerlig och långsiktig källa till information och forskarkontakter för alla som är intresserade av området.

Vetenskap och hälsa är tematisk och kommer ut två gånger per år i en upplaga på cirka 10 000 ex. Den utkom första gången november 2004 i anslutning till arrangemanget Forskningens Dag.

Redaktion:

Eva Bartonek Roxå

vetenskapsjournalist
046-17 79 92
info@vetenskaphalsa.se

Tove Smeds

vetenskapsjournalist
0768 – 89 09 03
info@vetenskaphalsa.se

BESTÄLLA TIDSKRIFTEN

Tidskriften kan laddas ner som pdf eller beställas utan kostnad i tryckt form från Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Kontakta Katrin Ståhl,Katrin.Stahl@med.lu.setel 046-222 01 31

Följande nummer är slut i tryckt format men du kan alltid läsa dem som pdf:er

Det goda åldrandet (pdf)
Kroppen i rörelse (pdf)
Solen, sjukdom och hälsa (pdf)
Ont i magen (pdf)

Motionera bort din artros (pdf) (bläddra på skärmen)

Det sexuella livet (pdf) (bläddra på skärmen)

Blod för livet (pdf) (bläddra på skärmen)

Stressens funktion och fara (pdf) (bläddra på skärmen)