Visa faktaruta!

Tidningar-2

OM TIDSKRIFTEN

Tidskriften Aktuellt om vetenskap och hälsa ges ut av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukvård, Medicinsk service/Labmedicin, Skånevård Sund samt Skånevård Kryh vid Region Skåne.

Den ger saklig information om aktuell forskning inom hälsoområdet. Ambitionen är att Aktuellt om vetenskap och hälsa ska fungera som en kontinuerlig och långsiktig källa till information och forskarkontakter för alla som är intresserade av området.

Aktuellt om vetenskap och hälsa är tematisk och kommer ut två gånger per år i en upplaga på cirka 10 000 ex. Den utkom första gången november 2004 i anslutning till arrangemanget Forskningens Dag.

Redaktion:

Eva Bartonek Roxå (ansvarar för vårnumret)

vetenskapsjournalist
044-309 38 20
info@vetenskaphalsa.se

Nina Nordh (ansvarar för höstnumret)

vetenskapsjournalist
044-309 38 21
info@vetenskaphalsa.se

BESTÄLLA TIDSKRIFTEN

Tidskriften kan laddas ner som pdf eller beställas utan kostnad i tryckt form från Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Kontakta Katrin Ståhl,Katrin.Stahl@med.lu.setel 046-222 01 31