Om webbplatsen

Aktuellt om vetenskap & hälsa

är en webbplats som på ett enkelt, informativt och sakligt sätt vill informera om forskning inom medicin, hälso- och vårdvetenskap i Skåne. Två gånger om året ger vi även ut en tidskrift i pappersform.

Aktuellt om vetenskap & hälsa är ett samarbete mellan Skånes universitetssjukhus, Labmedicin Skåne och Psykiatri Skåne vid Region Skåne samt Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Lunds universitet och Region Skåne verkar för att stärka hälso- och sjukvårdens utveckling och den kliniskt inriktade medicinska forskningen i regionen.

Intresseväckande om medicinsk forskning

Med denna webbplats vill vi på ett enkelt, informativt och sakligt sätt informera om vår forskning inom medicin och hälso- och vårdvetenskap. Forskningen spänner över ett mycket brett område – allt från molekylära mekanismer bakom sjukdomar till psykisk ohälsa och omvårdnad av äldre.

Lunds universitet och Region Skåne har ett omfattande samarbete för att stärka hälso- och sjukvårdens utveckling och den kliniskt inriktade medicinska forskningen i regionen.

Grundforskningens rön omsätts av kliniska forskare till praktisk sjukvård och kliniska observationer blir i sin tur nya utmaningar för grundforskningen. Framtidens personal för hälso- och sjukvården utbildas vid fakulteten och en stor del av denna utbildning sker inom sjukvården, i form av praktik vid kliniker och laboratorier.

Läs mer om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Ansvar

Kommunikationsansvariga vid Medicinska fakultetens vid Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus, Labmedicin Skåne, Psykiatri Skåne samt Region Skånes enhet för forskning och utveckling har ett övergripande ansvar för webbplatsen.

Återpublicering och frågor

Vill du återpublicera någon av våra artiklar, hör av dig först till oss på redaktionen. Likaså om du har andra frågor om webbplatsens innehåll.

 Region Skåne och Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa är ett samarbete mellan:

Lunds universitet

Medicinska fakulteten

Region Skåne

Region Skåne

Skånes universitetssjukhus

Labmedicin Skåne

Psykiatri  Skåne

Redaktionen

Eva Bartonek Roxå
vetenskapsjournalist
044-309 38 20
info@vetenskaphalsa.se

Nina Nordh
vetenskapsjournalist
044-309 38 21
info@vetenskaphalsa.se

Ingemar Hultquist
webbmaster, Medicinska fakulteten, Lunds universitet
046-222 08 88
Ingemar.Hultquist@med.lu.se

Artiklar i fokus

Litet enzym styr bröstcancercellers utveckling
Litet enzym styr bröstcancercellers utveckling
Eva Ekvall Hansson. Foto: Åsa Hansdotter
Forskning på fyra minuter!
Få svar på dina frågor om plötsligt hjärtstopp
Få svar på dina frågor om plötsligt hjärtstopp
Vill du att vi startar ditt hjärta om det stannar?
Vill du att vi startar ditt hjärta om det stannar?

Vad forskar du om?