Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tidskriften Vetenskap & hälsa

-

OM TIDSKRIFTEN

 

Tidskriften Vetenskap och hälsa ges ut av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Malmö universitet och sjukvårdsförvaltningarna inom Region Skåne.

Den ger saklig information om aktuell forskning inom hälsoområdet. Ambitionen är att Vetenskap och hälsa ska fungera som en kontinuerlig och långsiktig källa till information och forskarkontakter för alla som är intresserade av området.

Vetenskap och hälsa är tematisk och kommer ut två gånger per år i en upplaga på cirka 10 000 ex. Den utkom första gången november 2004 i anslutning till arrangemanget Forskningens Dag.

Alla nummer hittar du i kronologisk ordning antingen i högerspalten (på datorn) eller längre ner efter beställningsinformationen om du använder mobilen.

Redaktion:

Eva Bartonek Roxå

vetenskapsjournalist
076-8890902
info@vetenskaphalsa.se

Jenny Loftrup

redaktör Vetenskap & hälsa
072 – 5195305
info@vetenskaphalsa.se

BESTÄLLA TIDSKRIFTEN

Tidskriften kan laddas ner som pdf eller beställas utan kostnad i tryckt form från Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Kontakta info@med.lu.se eller tel 046-222 01 31

Följande nummer är slut i tryckt format men du kan alltid läsa dem som pdf:er

(Observera att nedladdning av pdf:er inte fungerar i Explorer, välj annan webbläsare)

Psykisk ohälsa – att förebygga och behandla (pdf) (bläddra på skärmen)

Sepsis – ett livshotande tillstånd (pdf) (bläddra på skärmen)

Stressens funktion och fara (pdf) (bläddra på skärmen)

Blod för livet (pdf) (bläddra på skärmen)

Det sexuella livet (pdf) (bläddra på skärmen)

Vikten av vikten – fetma som hälsofara (pdf) (bläddra på skärmen)

När hjärtat stannar (pdf) (bläddra på skärmen)

Motionera bort din artros (pdf) (bläddra på skärmen)

Ont i magen (pdf)

Solen, sjukdom och hälsa (pdf)

Det goda åldrandet (pdf)

Kroppen i rörelse (pdf)