Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tidskriften Vetenskap & hälsa

 

OM TIDSKRIFTEN

Tidskriften Vetenskap och hälsa ges ut av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Malmö universitet och sjukvårdsförvaltningarna inom Region Skåne.

Den ger saklig information om aktuell forskning inom hälsoområdet. Ambitionen är att Vetenskap och hälsa ska fungera som en kontinuerlig och långsiktig källa till information och forskarkontakter för alla som är intresserade av området.

Vetenskap och hälsa är tematisk och kommer ut två gånger per år i en upplaga på cirka 10 000 ex. Den utkom första gången november 2004 i anslutning till arrangemanget Forskningens Dag.

Alla nummer hittar du i kronologisk ordning antingen i högerspalten (på datorn) eller längre ner efter beställningsinformationen om du använder mobilen.

Redaktion:

Eva Bartonek Roxå

vetenskapsjournalist
076-8890902
info@vetenskaphalsa.se

Jenny Loftrup

redaktör Vetenskap & hälsa
072 – 5195305
info@vetenskaphalsa.se

BESTÄLLA TIDSKRIFTEN

Tidskriften kan laddas ner som pdf eller beställas utan kostnad i tryckt form från Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Kontakta info@med.lu.se eller tel 046-222 01 31

Ange vilket temanummer det gäller och/eller om du vill prenumerera på kommande nummer!

Följande nummer är slut i tryckt format men du kan alltid läsa dem som pdf:er

(Observera att nedladdning av pdf:er inte fungerar i Explorer, välj annan webbläsare)

Psykisk ohälsa – att förebygga och behandla, hösten 2019 (pdf) (bläddra på skärmen)

Nya strategier mot cancer, våren 2019 (pdf), (bläddra på skärmen)

Sepsis – ett livshotande tillstånd, hösten 2018 (pdf) (bläddra på skärmen)

Stressens funktion och fara, våren 2017 (pdf) (bläddra på skärmen)

Blod för livet, hösten 2016 (pdf) (bläddra på skärmen)

Det sexuella livet, våren 2016 (pdf) (bläddra på skärmen)

Vikten av vikten – fetma som hälsofara, hösten 2015 (pdf) (bläddra på skärmen)

När hjärtat stannar, hösten 2014 (pdf) (bläddra på skärmen)

Motionera bort din artros, hösten 2013 (pdf) (bläddra på skärmen)

Ont i magen, våren 2012 (pdf)

Solen, sjukdom och hälsa, våren 2011 (pdf)

Kroppen i rörelse, våren 2006 (pdf)

Det goda åldrandet, hösten 2004 (pdf)