Tema: Åldrande

Vi lever allt längre men att åldras går olika snabbt för olika individer och de sista åren kan se mycket olika ut. Vad är ett gott åldrande och hur ser sjukdom ut när vi blir äldre? En del behåller sin funktionsförmåga långt upp i åldern men vad är det som avgör? Och hur är det att åldras när de jämnåriga vännerna försvinner en efter en? (Foto: iStock/Rawpixel)