Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tandlossning ökar risken för hjärtsjukdomar

2019-12-16
tänder
Foto: Colourbox

Det finns ett tydligt samband mellan tandlossning, åderförkalkning i halspulsådern och hjärt- och kärlsjukdomar. Därför måste tandvård och sjukvård samverka mer. Det visar en ny avhandling av Viveca Wallin Bengtsson vid Malmö universitet.

Viveca Wallin Bengtsson. Foto: Magnus Jando

Viveca Wallin Bengtssons forskning ingår i den nationella äldrestudien The Swedish National Study on Aging and Care – SNAC. Syftet med denna är att kartlägga äldres vårdbehov. Det främsta målet med avhandlingen var att studera samband mellan tandlossningssjukdom (parodontit) och hjärtkärlsjukdomar respektive död över tid.

– Det är tydligt att personer med tandlossningssjukdomar oftare utvecklar hjärtsjukdomar och löper ökad risk för död, säger Viveca Wallin Bengtsson.

Swedish National Study on Aging and Care – SNAC

Syftet med SNAC är att kartlägga äldres vårdbehov. Det görs genom att under en längre tid (30 år eller mer) göra en insamling av uppgifter, som dels beskriver åldrandet, hälsan och uppkomsten av omsorgsbehoven ur social, medicinsk och psykologisk synvinkel, dels registrerar vilka insatser den enskilde erhåller från kommunernas äldreomsorg och landstingens hälso- och sjukvård.

Långtidsstudier över 13 till 17 år

Viveca Wallin Bengtsson, verksam som specialisttandläkare vid Högskolan i Kristianstad, har också undersökt sambandet mellan åderförkalkning och parodontit. Vidare om dessa förkalkningar som man sett på röntgen, kunde sättas i samband med insjuknande i stroke och/eller hjärtsjukdomar över en tid på 13 år.

Panoramaröntgen av frisk käke. Foto: iStock/adventtr-scaled

Ytterligare ett mål var att undersöka om individer med tandlossningssjukdom hade större sannolikhet att utveckla stroke, hjärtsjukdom eller död, under en uppföljningstid på 17 år. Personer 60 år och äldre boende i Karlskrona, den enda platsen där tandvård ingått i SNAC, rekryterades till studien. Med hjälp av så kallad panoramaröntgen undersökte hon förekomsten av förkalkningar liksom bennivån runt tänderna.

– Det är unikt att kunna göra sådana långtidsstudier och följa framåt i tiden, säger Viveca Wallin Bengtsson.

Studien visar att:

  •  äldre personer med tandlossningssjukdomar löper ökad risk för att dö
  •  att de oftare har förkalkningar i halspulsådern jämfört med personer som inte har det
  •  att förkalkning har ett samband med hjärt- och kärlsjukdomar
  •  att personer med tandlossning ofta drabbas av hjärtsjukdomar.

Röntgenbilder måste analyseras

Viveca Wallin Bengtsson betonar betydelsen av att tandläkare analyserar de panoramaröntgenbilder som tas inom tandvården. Den inflammation som skapas vid tandlossning kan skapa fettbildning och plack i ådrorna i övriga kroppen.

–  Munnen är en del av kroppen. Tand- och sjukvård måste samverka mer. Om man upptäcker förkalkning vid röntgen måste man informera patienten och remittera vidare till sjukvården för vidare undersökning. Det är också viktigt för att man ska kunna sätta in förebyggande tandvård.

Avhandlingen: Periodontitis, carotid calcifications and future cardiovascular diseases in older individuals

Text: MAGNUS JANDO

Texten är tidigare publicerad som nyhet från Malmö universitet