Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

PODD: Forskning om gott åldrande

2019-12-04

Vilka riskfaktorer förklarar varför vi insjuknar i olika sjukdomar när vi åldras? Åldras en del snabbare än andra? Och vad påverkar ens upplevelse av livskvalitet? I det här poddavsnittet träffar vi Sölve Elmståhl, överläkare och geriatriker på Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet, som ansvarar för befolkningsstudien Gott Åldrande i Skåne.

– Befolkningsstudien är en guldgruva när det gäller att öka vår kunskap om vad som är ett normalt åldrande. Eftersom vi träffar deltagarna vart tredje år kan vi bland annat studera vad som sker i deras grundsjukdom, vad som händer med deras liv, vilken möjlighet till självständigt liv de har – och hur deras funktionsförmåga påverkas, berättar Sölve Elmståhl.

I den här podden ger han exempel på vad forskarna kommit fram till genom att följa drygt 6 000 personer mellan 60 och upp till 95 års ålder – och så får vi tips på vad vi kan göra för att öka chanserna till att få en så god ålderdom som möjligt.

AV: TOVE SMEDS
Bild framsida: iStock.com/sv_sunny

Tema:
Åldrande