Ny behandling av åderförfettning kan minska risken för hjärtinfarkt

2024-04-23
En behandling som har visat sig minska utvecklingen av åderförfettningsplack hos möss har nu testats på människor med psoriasis. I en klinisk studie kunde forskare visa på en minskad inflammation i kranskärlen, vilket i sin tur kan ge minskad risk för hjärtinfarkt och död hos dessa patienter. Personer med diabetes är ännu en patientgrupp som kan komma att få nytta av behandlingen i framtiden, menar forskarna.
Läs mer

Åderförkalkning, kärlvidgning och diabetes

2022-11-12
Både diabetes och inflammatoriska substanser är riskfaktorer för ateroskleros i halsens och de nedre extremiteternas blodkärl. Inflammatoriska substanser spelar dessutom en viktig roll även vid utveckling av aortaaneurysm, medan diabetes verkar pardoxalt ha en skyddande effekt. I sin forskning kartlägger Anders Gottsäter sambanden mellan diabetes, inflammatoriska och genetiska markörer och uppkomst och utveckling av nämnda sjukdomar. På sikt skulle det kunna leda till utvecklingen av nya medicinska behandlingsalternativ.
Läs mer