Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Modell möjliggör nya studier av kolesterol

2017-03-14

Forskare har tagit fram en ny modell som gör det möjligt att studera det dåliga kolesterolet, low density lipoprotein, i detalj. Genom att lära mer om kolesterolets struktur och sammansättning hoppas forskarna att man på sikt bättre ska kunna bedöma risken att drabbas av åderförkalkning. 

Marité Cardenas och Selma Maric. Foto: Malmö högskola

Kolesterol är ett fettämne eller lipid som transporteras i blodet via partiklar som är uppbyggda av både proteiner och lipider – så kallade lipoproteinpartiklar. Koncentrationen av low density lipoprotein, LDL, används idag som klinisk markör för att bedöma risken att drabbas av åderförkalkning. LDL är dock inte så tillförlitlig som man trott.

– Idag kan vi inte förklara varför individer med bra LDL-värde drabbas av hjärt- och kärlsjukdom, medan andra, som har dåliga värden, förblir friska, säger Marité Cardenas, en av forskarna bakom studien, verksam vid Biofilms – Research Center for Biointerfaces.

Studerar struktur och sammansättning

– Det är skillnad på hur olika lipoproteinpartiklar interagerar med celler, och hur de bidrar till förkalkningen av blodkärlen. Detta beror bland annat på lipoproteinernas sammansättning, förklarar Marité Cardenas.

Professor Jan Skov Pedersen vid Institut for Kemi vid Aarhus Universitet har tagit fram en ny matematisk modell som gör det möjligt att analysera komplexa data som partiklarna ger upphov till.

– Med den nya modellen kan vi studera hur molekylerna packas i partikeln. Hur de packas beror på sammansättningen och skiljer sig åt mellan olika individer. Vi kan även studera formen på själva partikeln, säger Selma Maric, även hon forskare vid Biofilms – Research Center for Biointerfaces.

Röntgen och partikelstruktur

Man vet att packningen av molekyler i partikeln påverkar oxideringen, vilken i sin tur påverkar plackbildningen på blodkärlen. Med hjälp av röntgen och den nya modellen ska forskarna nu studera hur partikelstrukturen förändras.

– Nästa steg kommer att bli att revidera hur vi bedömer risken att insjukna i hjärt- och kärlsjukdom, berättar Selma Maric.

Text: CHARLOTTE LÖNDAHL BECHMANN

Illustration blodkärl: Dreamstime