Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Här brister åderförfettningsplacket

2023-06-14
Isabel Goncalves, Jiangming Sun och Andreas Edsfeldt studerar åderförfettningsplack från två patienter. Studien bygger på ett nära samarbete mellan kliniskt verksamma forskare och experter inom bioinformatik. Foto: Petra Olsson.

En vanlig orsak till hjärtinfarkt och stroke är att åderförfettningsplack brister. Hittills har det varit okänt exakt var i placket som bristningen sker, något som forskare vid Lunds universitet nu kartlagt. Forskarna har även identifierat ett enzym, en markör, som de hoppas ska kunna förutspå vem som är i riskzonen att drabbas av en hjärtinfarkt eller stroke till följd av ett brustet åderförfettningsplack.

Vid åderförfettning lagras fett in i blodkärlens väggar i så kallade åderförfettningsplack. Plack som brister kan orsaka stroke eller hjärtinfarkt, och det är viktigt att få en bättre förståelse för mekanismerna bakom plackbristning för att förebygga allvarliga komplikationer. Forskning vid Lunds universitet visar nu att åderförfettningsplack i halskärlen oftast brister i början av placket, vid den delen av placket som ligger närmast hjärtat.

Isabel Goncalves

– I vår studie har vi lyckats kartlägga exakt var placken brister. Detta är ett viktigt steg på vägen mot en bättre förståelse av orsakerna till varför plack brister. Tidigare studier har fokuserat mer på hur placken bildas medan vi har studerat området där plack brister, vilket inga tidigare studier på människor har gjort, säger Isabel Goncalves, som lett studien.

Viktiga patientgrupper

Hon är professor i kardiologi vid Lunds universitets diabetscentrum (LUDC) och överläkare på Skånes universitetssjukhus. Forskningen bygger på studier av åderförfettningsplack i halskärlen från sammanlagt 188 personer. Forskarna använde sig av bland annat elektronmikroskop och flera RNA-sekvenseringsmetoder för att få en detaljerad bild av området där placken brister. Högt blodtryck och typ 2-diabetes är faktorer som ökar risken för åderförfettning och därför ingick dessa patientgrupper i studien.

– En styrka med vår studie är att den bygger på ett nära samarbete mellan kliniskt verksamma forskare och experter inom bioinformatik. Vi har även använt oss av flera olika tekniker för att genomföra så detaljerade analyser som möjligt. Det var viktigt för oss att inkludera personer med typ 2-diabetes i studien eftersom det är en grupp som löper ökad risk att dö av komplikationer till följd av åderförfettning jämfört med resten av befolkningen, säger Jiangming Sun, forskare inom bioinformatik vid LUDC och försteförfattare till artikeln.

Ett brustet åderförfettningsplack som har opererats ut från en patient. Foto: Petra Olsson.

Markör för patienter i riskzonen

RNA-sekvenseringen påvisade en stark koppling mellan enzymet MMP-9 och området där placket brister. Höga nivåer av MMP-9 kunde även kopplas till ökad risk för framtida hjärt- och kärlsjukdomar hos individer med åderförfettning. Forskarnas förhoppning är att de ska kunna använda MMP-9 som en markör för att förutspå vilka patienter som är i riskzonen att drabbas av en hjärtinfarkt eller stroke. De ska även undersöka om det går att utveckla nya behandlingar som minskar risken för att placken ska brista.

– Vår studie visar att MMP-9 är en markör för framtida kardiovaskulära komplikationer. I våra fortsatta studier vill vi undersöka om det går att hämma enzymet så att det blir mindre aktivt och därigenom förhindra att placken brister. Det är dock viktigt att en sådan behandling inte ger oönskade biverkningar eftersom enzymet har andra viktiga funktioner i kroppen, säger Isabel Goncalves.

Förebyggande åtgärder

Isabel Goncalves har under flera års tid arbetat för att öka kunskapen om vad som händer när plack brister tillsammans med forskarkollegan Andreas Edsfeldt, forskare och docent i kardiovaskulär forskning vid LUDC och läkare på Skånes universitetssjukhus. Som läkare möter de många patienter som de skulle vilja hjälpa i ett tidigare skede än vad som är möjligt i dag.

– Vi möter många patienter som har drabbats av en hjärtinfarkt eller som har blivit halvsidigt förlamade efter en stroke och som inte längre kan leva sina liv som vanligt. Åderförfettning ger oftast inga symtom i ett tidigt skede, utan det kan ta flera år innan sjukdomen märks. Vi som jobbar kliniskt ser tyvärr ofta placken för sent, när de redan har brustit och orsakat allvarliga komplikationer som hjärtinfarkt eller stroke. Om vi kan lära oss mer om de underliggande mekanismerna kan vi sätta in förebyggande åtgärder eller behandla farliga plack i tid, säger Isabel Goncalves.

Länk till vetenskaplig artikel: Spatial transcriptional mapping of human atherosclerotic plaques reveals site-specific pathways underlying plaque rupture

Text: PETRA OLSSON

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet