Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny behandling av åderförfettning kan minska risken för hjärtinfarkt

2024-04-23
Vikas Yadav, Jan Nilsson och Filiz Serifler vid Lunds universitet diabetescentrum har bidragit till studierna av antikroppen som neutraliserar oxiderade LDL-partiklar. Foto: Petra Olsson.

En behandling som har visat sig minska utvecklingen av åderförfettningsplack hos möss har nu testats på människor med psoriasis. Jan Nilsson vid Lunds universitet är en av forskarna bakom den kliniska studien som visade på en minskad inflammation i kranskärlen, vilket i sin tur kan ge minskad risk för hjärtinfarkt och död hos dessa patienter. Personer med diabetes är ännu en patientgrupp som kan komma att få nytta av behandlingen i framtiden, menar forskarna.

Hjärt- och kärlforskaren Jan Nilsson är även verksam som överläkare vid Skånes universitetssjukhus. Under sitt yrkesliv har han kommit i kontakt med många patienter med hjärt- och kärlsjukdomar som trots att de får behandling drabbas av hjärtinfarkt och stroke eller dör i samband med dessa händelser.

–  Det vi ser hos patienter som redan har drabbats av hjärtinfarkt och stroke är att vi kan minska risken för nya händelser med omkring 40 procent, men vi kommer inte längre än så med dagens behandlingsmetoder. Det beror på att den behandling vi ger är inriktad på att behandla riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, exempelvis högt blodtryck och kolesterol. Vi saknar fortfarande en behandling som riktar in sig mot sjukdomsprocessen, som bland annat innebär att farliga fetter ansamlas i blodkärlens väggar och leder till åderförfettning, säger Jan Nilsson, seniorprofessor i experimentell hjärt- och kärlforskning vid Lunds universitets diabetescentrum.

Läs även: Proteinet som lagar kärlväggar – och förebygger hjärtinfarkt

Antikropp som minskar plackutveckling

Det är känt sedan tidigare att LDL-partiklar (low density lipoprotein) som fastnar i kärlväggen och oxiderar ger upphov till åderförfettningsplack. När placken brister kan patienten drabbas av hjärtinfarkt och stroke.

Jan Nilssons forskargrupp har under flera års tid forskat om antikroppen Orticumab mot oxiderat LDL som i möss har minskat kärlinflammation och plackutveckling. Nu har behandlingen testats på patienter med psoriasis, en patientgrupp som löper ökad risk att få hjärt- och kärlsjukdom. Jan Nilsson är en av forskarna bakom studien som har genomförts av företaget Abcentra i USA, vid villket Jan Nilsson även är vetenskaplig chef. Resultaten publicerades nyligen i tidskriften Cardiovascular Research.

Läs även: Här brister åderförfettningsplacket

Kan ge minskad risk för dödlighet

Totalt rekryterades 77 deltagare med psoriasis till den kliniska studien. De 60 deltagare som fullföljde studien fick antingen behandling med antikroppen Orticumab eller en verkningslös behandling under tolv veckor. Effekterna av behandlingen utvärderades med hjälp av en metod som mäter graden av inflammation i kärlväggen. Forskarna såg en minskad inflammation av kranskärlen hos deltagare som hade mycket inflammation och som fick Orticumab.

För att bedöma den kliniska betydelsen användes en algoritm som bedömer risken att dö i hjärt- och kärlsjukdom på åtta års sikt. Pilotstudien visar att behandling med antikroppen minskade risken för att dö i hjärtinfarkt med 50 procent hos gruppen med hög grad av inflammation i kranskärlen. Den beräknade minskade risken tar hänsyn till eventuell minskad risk som patienterna kan få på grund av den medicinering de redan står på.

– Vi anser att det är viktigt fynd som ger ökad evidens för att oxiderat LDL är centralt för sjukdomsprocessen. Samtidigt är det här en liten pilotstudie och vi behöver bekräfta resultaten i större studier. Jag deltar i planeringen av en sådan studie med Abcentra, säger Jan Nilsson.

Patienter med diabetes

Om resultaten står sig finns förhoppningar om en behandling i form av injektioner till olika patientgrupper som är i riskzonen att utveckla en ny hjärtinfarkt eller stroke. Personer med diabetes är exempelvis en patientgrupp som kan få nytta av en sådan behandling i framtiden.

– Det är inte ovanligt att diabetessjukdom upptäcks i samband med att patienten fått och behandlas för hjärtinfarkt. Vi vet sedan tidigare att personer med typ 1-diabetes och typ 2-diabetes har små partiklar av LDL som lättare penetrerar kärlväggen och de oxiderar också lättare. Därför anses kärlinflammation som orsakas av oxiderat LDL vara en särskilt viktig faktor i utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdomar hos personer med diabetes, säger Jan Nilsson.

Länk till den vetenskapliga publikationen:Inhibition of oxidized low-density lipoprotein with orticumab inhibits coronary inflammation and reduces residual inflammatory risk in psoriasis: a pilot randomized, double-blind placebo-controlled trial

 

Text: PETRA OLSSON

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet