Ny behandling av åderförfettning kan minska risken för hjärtinfarkt

2024-04-23
En behandling som har visat sig minska utvecklingen av åderförfettningsplack hos möss har nu testats på människor med psoriasis. I en klinisk studie kunde forskare visa på en minskad inflammation i kranskärlen, vilket i sin tur kan ge minskad risk för hjärtinfarkt och död hos dessa patienter. Personer med diabetes är ännu en patientgrupp som kan komma att få nytta av behandlingen i framtiden, menar forskarna.
Läs mer