Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nytt om skillnader mellan farliga och ofarliga åderförkalkningsplack

2018-04-19

Ny forskning från Lunds universitet visar att inflammerade, instabila åderförkalkningsplack har en ämnesomsättning som särskiljer dem från stabila plack. Resultaten visar också på likheter mellan ämnesomsättningen i instabila plack och cancerceller. I kommande forskning ska det därför undersökas om cancerläkemedel kan vara intressanta även vid hjärt-kärlsjukdom.

Aterosklerotiska plack (s.k. åderförkalkningsplack) byggs upp över lång tid i kroppens blodkärlsväggar. Brustna plack kan genom proppbildning ge upphov till livshotande sjukdomar som stroke och hjärtinfarkt.

Nu presenterar forskare från Lunds universitet för första gången resultat som visar att instabila placks ämnesomsättning verkar vara omprogrammerad på samma sätt som i vita blodceller som orsakar inflammation. Resultaten antyder att behandling med läkemedel som motverkar omprogrammering av ämnesomsättningen kan vara ett nytt behandlingskoncept för inflammationen i plack som ligger bakom  hjärt-kärlsjukdom.

Läs även: Kvaliteten – och inte storleken – är livsviktig

Likheter med cancerceller

Doktorand Lukas Tomas, försteförfattare tillsammans med forskargruppsledaren Harry Björkbacka. Foto: Björn Martinsson

– Den omprogrammerade ämnesomsättning vi har hittat i farliga plack återfinns även i cancerceller. På samma sätt som ämnesomsättningen i cancerceller är omprogrammerad för att bland annat snabbt kunna spjälka socker, tycks de farliga plackens sockerupptag vara större än hos stabila plack, förklarar Harry Björkbacka, docent i experimentell kardiovaskulär forskning vid Lunds universitet.

Skillnaden i ämnesomsättning mellan instabila och stabila plack tyder på att hjärt-kärlsjukdom på samma sätt som cancerceller kan begränsas genom behandling med läkemedel som angriper ämnesomsättningen. Nästa steg för forskarna bakom studien är bland annat att försöka fastställa detta samband.

Även bättre diagnostik

Forskningsstudien innehåller även en intressant ansats till förbättrad diagnostik av plack.

– Upptäckten att farliga plack till skillnad från stabila plack har en omprogrammerad metabolism öppnar för nya möjligheter att identifiera de farliga placken. Det sker genom att visualisera upptag av näringsämnen specifika för den omprogrammerade metabolismen med hjälp av en PET-kamera, säger Harry Björkbacka.

I nuläget saknas precisa metoder för att identifiera och effektivt behandla farliga plack som kan leda till hjärt-kärlsjukdom. Plackens storlek och placering kan till viss del upptäckas med hjälp av ultraljudsundersökning. I de fall de bedöms utgöra fara krävs ett ingrepp för införande av stent alternativt avlägsnande av placket.

Läs även: Nya rön i kampen mot farliga åder­förkalk­nings­plack

Harry Björkbacka och hans kolleger planerar i fortsatta studier att undersöka exakt vilka celler i placken som omprogrammerar sin ämnesomsättning. De ska även kartlägga fler detaljer kring hur ämnesomsättningen ser ut i farliga plack.

Text: BJÖRN MARTINSSON

Texten är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet