Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Rätt tarmbakterier kan hejda åderförkalkning?

2014-10-16
Frida Fåk
Frida Fåk – forskare och tecknare. Foto: Gunnar Menander

”Är det mina tarmbakteriers fel att jag är tjock?” Det är titeln på ett föredrag som Frida Fåk hållit, och det är också bland annat detta hon forskar om: sambandet mellan bakteriefloran i tarmen och en persons vikt och hälsa. På fritiden ägnar hon sig åt att teckna och måla, och skulle gärna se att den hobbyn blev mer av ett arbete.

Frida Fåk är biolog och arbetar i gränslandet mellan biologi, medicin och livsmedelsteknologi. Hennes forskning är framför allt inriktad på åderförkalkning och hur man ska kunna hindra att ”plack”, ansamlingar av kolesterol i blodkärlen, lossnar och ger upphov till blodproppar.

– Plack finns hos de flesta äldre människor. Men vad är det som gör att placken sitter stabilt på plats hos somliga och aldrig gör någon skada, medan de lossnar och ger blodproppar hos andra? undrar hon.

Mer gynnsam bakterierflora

Hon tror själv att det delvis beror på tarmbakterierna. Undersökningar har nämligen visat att åderförkalkningspatienter har en annan tarmflora än friska personer. I så fall kunde man kanske förebygga åderförkalkning genom fiberprodukter som gynnar bra tarmbakterier, och behandla redan uppkommen åderförkalkning genom att ersätta dåliga bakterier med en mer gynnsam bakterieflora.

Ett av Frida Fåks mål är nu att ta fram en livsmedelsprodukt som är både god och full av åderförkalkningshämmande fibrer. Lyckas det, så blir hon själv en av de första konsumenterna.

– Ja, definitivt. Jag har en del åderförkalkning i släkten och vill gärna göra vad jag kan för att förebygga sjukdomen!

För dem som redan fått förändringar i blodkärlen hoppas hon också att tillförsel av nya tarmbakterier kan ha effekt. Tanken är att sätta samman en ”cocktail” på 15–20 olika nyttiga bakterier, som kan etablera sig i tarmen och se till att de sämre bakterierna inte får en chans att bre ut sig.

Gick ner i vikt

Bakterier är egentligen väldigt mycket mindre än Frida Fåks ursprungliga favoritvarelser, som hör hemma i en större skala. Hon började som ”grön biolog”, en sådan som studerar djuren i deras naturliga ekosystem och inte i labbet. Kvar från den tiden är hennes intresse för att teckna djur.  Än så länge är tecknandet mest en hobby, men hon har gått på kurser i forskningskommunikation och illustration, och startat ett eget litet företag på området.

För att återgå till frågan i textens början ”Är det mina tarmbakteriers fel att jag är tjock?” vill Frida Fåk svara ja – åtminstone när det gäller råttor. Om man ger en fet råtta tarmbakterier från en råtta som fått samma mat men hållit sig smal, så går den ner i vikt så att båda råttorna snart blir lika smala.

Text: INGELA BJÖRCK

Artikeln är tidigare publicerad i LUM nr 6, 2014, Lunds universitets magasin