Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ung forskare belönas – förutser hjärtinfarkt

2010-11-04
Isabel Goncalves tar emot gratulationer
Foto: Anna Mansfeld

Isabel Goncalves – kardiolog vid Skånes universitetssjukhus i Malmö – söker som forskare metoder att förutsäga när plack som orsakar hjärtinfarkter och stroke kan bli farliga. Hon tilldelas nu årets pris till yngre framgångsrik klinisk forskare vid Region Skåne.

– Vid åderförkalkning bildas plack i kärlen men i de flesta fall sitter de kvar och utgör inte någon risk, säger Isabel Goncalves.

Faran uppstår när placken spricker, en propp bildas och täpper till kärlet alternativt vandrar i väg. Fastnar den i hjärtats kranskärl kan den vålla hjärtinfarkt, i hjärnans kärl en stroke.

Skilja farlig från ofarlig

Hennes forskning – som bedrivs vid Medicinska fakulteten Lunds universitet – går ut på att hitta metoder att kunna skilja den fastsittande ofarliga placken från den farliga som har hög risk att brista.

fettplack från åderförkalkat blodkärl
Ett bortopererat fettplack från åderförkalkat blodkärl. Foto: Isabel Goncalves

En metod som hon studerar är att använda sig av ultraljud. Sitter ett åderförkalkningsplack exempelvis i ett halskärl och utgör ett hot för en stroke kan det tas bort genom operation. Hon och hennes team mäter med ultraljud före operationen för att se hur kärlet ser ut.

– Dessutom studerar vi utseende och struktur på den borttagna förträngningen. En annan metod är att mäta via blodprov. Ett plack som riskerar att lossna sänder sannolikt ut vissa specifika substanser som kan fångas upp i blodtester.

Kan bildas tidigt i livet

Hos de flesta människor är åderförkalkningar, förträngningar i kärlen ofarliga. De kan uppstå när som helst i livet. Det finns till och med tecken som tyder på förträngningar som börjat redan hos foster. I de senaste studierna har de för första gången visat hos människa att omsättningen av förträngningsvävnad är mycket långsam, från fem till femton år.

Pressmeddelande från Lunds universitet 29 oktober 2010