Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Signalsubstans med intressanta roller för hjärta och kärl

2016-06-09

Kan en särskild signalsubstans i immunförsvaret vara en lämplig markör för att förutsäga risken för åderförfettning som i sin tur kan leda till hjärt-kärlsjukdomar?

Det har doktoranden Caitriona Grönberg undersökt i en ny avhandling från Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö vid Lunds universitet.

Hon har bl.a. undersökt om höga nivåer av IL-16 (Interleukin 16) i blodet kan förutsäga risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom senare i livet (upp till 20 år efter att provet togs). En ökad risk för hjärtinfarkt kunde konstateras bland kvinnor men inte bland män. Det fanns också samband mellan höga IL-16-nivåer och ett flertal riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, men studiens resultat bildar inte tillräcklig grund för att använda IL-16 som markör för att identifiera riskindivider.

I en annan del av avhandlingen undersöktes om mängden IL-16 i blodprover från personer som redan drabbats av hjärt-kärlsjukdom kunde användas för att förutsäga nya symtom som orsakas av åderförfettning (i vardagligt tal åderförkalkning) i kärlväggen.

Intressanta samband mellan Interleukin 16 och åderförfettning

Slutsatserna visar att höga nivåer av IL-16 är förenat med minskad risk för nya kliniska symtom pga. åderförfettning. I studierna påvisades samband mellan förhöjda IL-16-nivåer och ökade mängder av plackstabiliserande bindvävsprotein, som skulle kunna vara en förklaring till minskad risk för komplikationer.

Bland personer med diabetes innebär höga nivåer av IL-16 ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, och en kraftigt ökad risk (sex gånger högre) för nedsatt njurfunktion.
I kompletterande musstudier konstaterades att behandling med IL-16 minskade mängden fett och plack i kärlväggen.

Sammantaget visar avhandlingens resultat på ett antal intressanta samband mellan IL-16 och åderförfettning, men det behövs mer forskning för att klarlägga dess roll.

Text: BJÖRN MARTINSSON