Tema: Avancerad vård – inte bara på sjukhus

Avancerad vård kan ges på många fler platser än sjukhus. Det kan ske i hemmet i livets slutskede och mobila sjukhusteam kan ge akutvård i hemmet. Avancerad sjukvård i hemmet kan underlätta vardagslivet för barnfamiljer vid olika stadier av akut, långvarig eller kronisk sjukdom. Och idag finns ambulanser med specialistkompetens att ta hand om akut psykiskt sjuka. Läs mer om vad som är möjligt. (Foto: iStock/Branimir76)