Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

PODD: Hälsolarm och siffrornas magi

2019-04-24

Ena dagen får vi cancer av att dricka kaffe, nästa dag kan vi läsa om att kaffedrickare lever längre än de som inte dricker kaffe. Vi varnas för ”okända men vanliga” sjukdomar och kanske är det så att gin och tonic-älskare har större hjärnor.  Vi bombarderas av påstående om  vad som är bra eller dåligt för vår hälsa men hur ska vi tolka dem och behöver vi bry oss överhuvudtaget?
.
För att reda ut dessa frågor har vi bjudit in Jonas Manjer, som är professor vid Lunds universitet och bröstkirurg vid Skånes universitetssjukhus. Som epidemiolog försöker han besvara frågor om vem som löper risken att bli sjuk och när.
I podden förklarar han varför den 100-procentiga riskökningen lika gärna kan innebära en halvprocentig livstidsrisk och varför det är viktigt att skilja mellan statistiska samband och orsakssamband.  Vi pratar om vilka verktyg epidemiologer har till sitt förfogande när de vill undersöka olika hälsorisker och vi diskuterar också de gentester som börjat bli populära och vad det egentligen kan ge för information.
Slutligen får vi tips om vad vi ska vara uppmärksamma på nästa gång som vi nås av ett hälsolarm och inte minst – att det är ok att fortsätta dricka kaffe.
Text och intervju: EVA BARTONEK ROXÅ
Illustration risk: iStock/BeeBright

Se även vårt tema om risker

Tema:
Risker