Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Förebyggande träning fungerar – för dem som inte fuskar

2016-05-25
fotboll tjejer
Foto: Colourbox

I en tidigare artikel berättade vi att det skadeförebyggande programmet Knäkontroll kunde minska risken att drabbas av främre korsbandsskada med två tredjedelar bland fotbollsspelande flickor. I en uppföljningsstudie kunde forskarna visa att den skadeförebyggande effekten var ännu bättre. Nästan nio av tio knäskador kunde förebyggas – men bara hos de flickor som hade hög följsamhet till programmet.

Främre korsbandsskador och andra allvarliga knäskador är ett stort problem inom damfotbollen och flicklagen är speciellt utsatta. Flera studier, däribland den vi skrivit om tidigare (Världsunik studie om förebyggande träning), visar att så kallad neuromuskulär träning har god skadeförebyggande effekt. Men ganska lite är känt om hur följsamheten till programmet påverkar skaderisken.

I den aktuella studien följdes ungefär 4 500 fotbollsspelande flickor i åldrarna 12-17 år. Spelarna delades in i en behandlingsgrupp som skulle göra övningar enligt Knäkontrollprogrammet* och en kontrollgrupp som inte följde något skadeförebyggande program. Tränarna i respektive lag hade till uppgift att anteckna för varje enskild spelare när och hur ofta de skadeförebyggande övningarna utfördes. Inför utvärderingen av resultaten delades spelarna i behandlingsgruppen in i tre undergrupper efter följsamheten till programmet. Hög följsamhet, medelgod följsamhet och låg följsamhet.

Följsamheten A och O

– Resultaten visade att i gruppen med hög följsamhet minskade risken för främre korsbandsskada med nästan 90 procent. Det är ännu bättre än den riskminskning som visades i den tidigare studien, 64 procent, då behandlingsgruppen analyserades i sin helhet, utan hänsyn till följsamheten, säger Isam Atroshi, adjungerad professor vid Lunds universitet och överläkare vid Hässleholms sjukhus.

Gruppen med den lägsta följsamheten till Knäkontrollprogrammet låg däremot på ungefär samma skadenivå som kontrollgruppen som inte hade haft någon skadeförebyggande träning.

Fotbollslagen följdes under en hel säsong, från april till oktober, och i samtliga grupper kunde ses en försämrad följsamhet mot slutet av säsongen. Försämringen var dock allra tydligast, och började tidigare under säsongen, i gruppen med låg följsamhet.

Så vilka slutsatser kan man dra av detta?

– Resultaten av våra studier visar entydigt att den förebyggande träningen är färskvara och behöver göras regelbundet minst ett par gånger i veckan utan avbrott för att den höga skadeförebyggande effekten ska behållas, säger överläkare Markus Waldén vid Hässleholms sjukhus.

Text: EVA BARTONEK ROXÅ

*Knäkontrollprogrammet, som tar 15 minuter, görs lämpligast i samband med uppvärmningen.

Tema:
Idrottsskador