Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nav i Etiopien tar hiv-forskningen framåt

2015-10-13

Waving flag of Ethiopia and

Hiv är ett av de största folkhälsohoten i många låginkomstländer. Kan forskning på plats öppna för nya kunskaper och bättre behandlingsmetoder – till gagn för både fattiga och rika delar av världen? Lunds universitet satsar på närvaro i Etiopien.

Sedan början av millenniet har tillgången till effektiva hiv-behandlingar ökat i många av världens fattiga länder, det gäller särskilt i Afrika söder om Sahara där två tredjedelar av världens hiv-smittade lever. Men hur funkar behandlingen i låginkomstländerna? Kunskapen om hiv och hur den behandlas bygger ännu till största delen på erfarenheter från välfärdsstater.

– Hos oss är hiv-vården baserad vid sjukhuskliniker med tillgång till specialistläkare och avancerade laboratorieresurser. I Etiopien är verkligheten en helt annan. Hiv-vården måste kunna skötas under enkla former, i primärvården och av sjuksköterskor, berättar Per Björkman, docent i infektionsmedicin vid Lunds universitet.

HIV + tuberkulos = vanligt

I Etiopien är också samtidig infektion med tuberkulos (TB) vanligt. Bland hiv-smittade är TB den viktigaste dödsorsaken även om bromsmediciner finns tillgängliga. Det beror framför allt på att TB är svårare att upptäcka hos hiv-positiva personer.

per_bjorkm_1_1
Per Björkman

Per Björkman har växlat mellan Malmö/Lund och Adama-provinsen i Etiopien sedan 2010. Under denna tid har även forskarkollegerna Patrik Medstrand, Erik Sturegård och Niclas Winqvist hoppat på tåget. De är experter inom virologi, mikrobiologi respektive epidemiologi (smittspridning).

Tillsammans med etiopiska sjukvårdsarbetare och forskare har de skapat en forskningsstation på plats för insamling och bearbetning av data från lokala vårdcentraler i Adama. Ett flertal studenter och doktorander vid Lunds universitet har redan dragit nytta av möjligheterna att kunna forska kring hiv och tuberkulos i ett land där de båda infektionssjukdomarna gör sig påminda varje dag.

Ny diagnostik upptäcker fler TB-fall

Taye T Balcha har i sin doktorsavhandling tagit fram och utvärderat metoder som kan förbättra tuberkulos-diagnostiken bland hiv-smittade i Etiopien och andra låginkomstländer. Han har bl.a. funnit att en ny testmetod baserad på PCR-teknik (Polymerase Chain Reaktion, en molekylärbiologisk analysmetod) leder till upptäckt av 50 procent fler TB-fall bland hiv-positiva än nuvarande metoder. Hans studier har medfört att metoden nu rekommenderas allmänt i den etiopiska sjukvården.

Även Sten Skogmar har nyligen doktorerat på studier genomförda i Adama-området. Han har tagit fram ett en ny metod för att identifiera hiv-positiva individer med hög risk för TB. Med detta verktyg underlättas bedömningen av vilka som behöver genomgå fortsatta och mer resurskrävande tester för TB.

Resultat omsätts snabbt till användning

Enligt Per Björkman kan kliniska forskningsresultat från studier som dessa snabbt omsättas i användning i Etiopien. Även ur ett svenskt och europeiskt perspektiv är närvaron av stor nytta, menar han:

– Om vi ska kunna bedriva en bred och framstående forskning kring hiv är det nödvändigt att finnas på plats i och samarbeta med länder där sjukdomen är mer utbredd än i Sverige.

Och arbetet fortsätter. I ett nu aktuellt forskningsprojekt kartläggs och undersöks utveckling av resistens mot hiv-behandling. Det är ett angeläget område eftersom resistens mot läkemedel kan underminera resultaten av behandlingsprogrammen i de afrikanska länderna. Snart sjösätts också en större studie av hur tuberkulos påverkar graviditet.

– Jag hoppas att vi kan utveckla en bred verksamhet med både grundforskning och klinisk forskning i Etiopien. Här finns många relevanta frågor i en spännande miljö, avslutar Per Björkman.

Text: BJÖRN MARTINSSON

Fotnot. Adama-provinsen är belägen ett 10-mil sydost om huvudstaden Addis Abeba och har ungefär 600 000 invånare. Provinsen ligger utmed en stor transportled i Etiopien, och förekomsten av hiv är högre än i andra delar av landet, cirka sex procent av den vuxna befolkningen beräknas bära på smittan.

Bild på jordglob med stetoskop & svensk/etiopisk flagga: Colourbox