Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

”Man-flu” inte bara sjåpighet

2023-03-07
Foto: iStock/Hiraman

Kvinnor blir mindre sjuka än män vid infektionssjukdomar, men drabbas å andra sida oftare av autoimmuna sjukdomar. Camila Consiglio vill ta reda på varför.

Artikeln ingår i temat ”Kvinnors hälsa”, ursprungligen publicerat av Lunds universitet, och som vi nu återpublicerar med anledning av internationella kvinnodagen 8 mars

Camila Consiglio har precis börjat sin forskartjänst vid Lunds universitet och håller som bäst på med rekrytering till sin nystartade forskargrupp. Hon kommer ursprungligen från Brasilien och på frågan vad som skiljer de båda länderna åt, skrattar hon och svarar -”allting”!

Redan som doktorand blev Camila Consiglio intresserad av hur könshormoner påverkar immunsystemet vid prostatacancer. Det ledde henne till att forska vidare på hur kvinnor och mäns immunförsvar skiljer sig åt.

Camila Consiglio kommer ursprungligen från Brasilien. Efter ett par år som post doc-forskare vid Karolinska Institutet, har hon nu flyttat ner till Skåne. Foto: Åsa Hansdotter

Biologiskt kön påverkar immunförsvaret

–  ”Man flu” – det vill säga att män verkar bli påtagligt sjukare än kvinnor vid en förkylning, känner många igen. Och faktum är, att biologiskt kön faktiskt påverkar immunförsvaret och gör att kvinnor blir mindre sjuka vid infektionssjukdomar, säger Camila.

Efter ett par år som post doc-forskare vid Karolinska Institutet, har hon nu flyttat ner till Skåne. Den första klimatchocken har lagt sig, men hela första sommaren i Sverige väntade hon på att värmen skulle komma, för att i september inse att sommaren redan var över. En annan skillnad, är att man i Brasilien pratar med vem som helst – även om man inte känner varandra. Så fungerar det inte i Sverige.

–  Men nu har jag blivit van vid det svenska sättet och tycker istället att folk är väldigt gåpåiga i Brasilien. Jag har också börjat få svårt med värmen när jag åker hem och hälsar på, så jag har tydligen redan börjat ”försvenskas”.

Testosteron dämpar – östrogen stimulerar

Nu startar Camila upp sin forskargrupp i Lund och fortsätter forskningsprojekten om hur kön påverkar immunsystemet. I västvärlden söker kvinnor oftare läkare och är oftare sjukskrivna än män. Men det betyder inte automatiskt att de har en sämre hälsa. Tvärtom. Inte minst under Covid-19 pandemin blev det tydligt att män var överrepresenterade på intensivvårdsavdelningarna och hade klart högre dödlighet än kvinnor. Å andra sidan innebär ett starkare immunförsvar att kvinnor i högre utsträckning riskerar att drabbas av autoimmuna sjukdomar som reumatism, multipel skleros, glutenintolerans och sköldkörtelrubbningar. Kvinnors immunförsvar är alltså aktivare än mäns och kvinnor har även en högre aktivitet av många immunceller och högre nivåer av antikroppar.

–  Våra könshormoner påverkar immunförsvaret på flera olika sätt. Medan testosteron har en allmän immundämpande effekt så stimulerar östrogen generellt sett immunförsvaret. Trots detta skiljer sig de flesta behandlingar inom vården inte åt för kvinnor och män, vilket är ganska anmärkningsvärt.

Lika fram till puberteten

Fram till puberteten är  immunförsvaret hos pojkar och flickor mycket likartade. Men efter puberteten börjar män och kvinnor uppvisa skillnader i sjukdomskänslighet, till exempel så ökar autoimmunitet och atopiska allergier hos kvinnor. Genom att studera cellerna och vad de uttrycker molekylärt, hoppas Camila kunna förstå mer om immunsystemets hemligheter och förändringar över tid.

– När vi åldras svarar inte immunsystemet lika bra som tidigare – dels har det att göra med att östrogenet hos kvinnor sjunker, men även könshormonet hos män minskar även om det inte är lika drastiskt som hos kvinnor. Men det är svårt att särskilja vad som har att göra med hormoner och vad som är normala åldersförändringar.

Holistisk förståelse för hormoners påverkan på immunförsvaret

Ett sätt att tydligt kunna undersöka vad som händer när hormoner förändras i kroppen, är att undersöka transsexuella som går igenom sin transition. I ett av Camilas forskningsprojekt som post doc, analyserade hon därför blodprover från personer som tillför testosteron när de går från kvinna till man och studerade hur immunförsvaret förändras genom att utvärdera en mängd olika immunceller och proteiner. Resultaten är ännu inte färdiga, men hon hoppas på att få en holistisk förståelse för hur hormoner påverkar människans immunförsvar.

–  Vi kommer även att studera kvinnor med polycystiskt ovarialsyndrom, som innebär en obalans med för mycket testosteron i den kvinnliga kroppen. Ingen har grundligt undersökt hur dessa kvinnors immunsystem påverkas av högre manligt könshormonhalt, så det ska bli intressant att följa detta forskningsprojekt framöver.

Att forska i Sverige innebär helt andra förutsättningar än i Brasilien, menar Camila. Det finns mer forskningsfinansiering och mindre byråkratiska hinder i Sverige. Dessutom finns det etablerade samarbetsmöjligheter och en stark forskningstradition, vilket gör att allt går smidigare och snabbare än i Brasilien.

–  Det känns spännande att starta upp min egen forskargrupp i Lund och jag ser fram emot att få vara en del i den forskningsmiljö som finns här. Dessutom har jag hela Skåne att upptäcka på fritiden – jag gillar att ta långa promenader och utforska nya museum.

Text & foto: ÅSA HANSDOTTER

Artikeln ingår i temat ”Kvinnors hälsa”, ursprungligen publicerat av Lunds universitet.