Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

FÖRELÄSNING om njursjukdom

2020-03-03
Illustration njurar: Colourbox

En föreläsning om njurar, transplantation, blodtryck och aktuell forskning med anledning av Världsnjurdagen 2020.

Tid och plats: Måndag den 9 mars, kl 17.30–20.00, Skånes universitetssjukhus i Malmö, Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 1, SUS Malmö.

  • 17.30 Vad gör njurarna?  Karl Dreja, överläkare, Njurmedicin, SUS.
  • 17.44 Njurtransplantation Annika Waldner, transplantationskoordinator, Transplantationsenheten, SUS
  • 18.45 Paus med frukt och vatten
  • 19.05 Njurarna och blodtrycket  Karl Dreja, överläkare, Njurmedicin, SUS.
  • 19.40-20.00 Aktuell njurforskning  Anders Christensson, chefsöverläkare, Njurmedicin, Skånes universitetssjukhus.

Välkommen!  (Fri entré – 300 platser) Ingen förhandsanmälan

Föreläsningen arrangeras av Njurmedicinska sektionen och Sjukhusbiblioteket Patientforum, vid Skånes universitetssjukhus samt Njurförbundet Sydsverige.

Program (pdf)