Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Forskare vill utreda varför vissa blir muntorra

2021-05-28
Foto: istock.com/ljubaphoto

Muntorrhet kan leda till många negativa följder men det är fortfarande inte helt klarlagt varför vissa får problem men andra inte. Det vill forskare på odontologiska fakulteten vid Malmö universitet nu ändra på.
– Vi vill ta reda på vad det är i saliven som gör att individer upplever muntorrhet, säger forskaren Amela Fisic.

De tre vanligaste orsakerna till muntorrhet är biverkan av läkemedel, Sjögrens syndrom* eller att personen har genomgått strålbehandling inom huvud- och halsregionen. När man mäter salivflödet hos personerna som drabbas är det dock inte säkert att man finner någon avvikelse från det som räknas som normalt salivflöde. Samtidigt kan andra ha en mätbart nedsatt salivproduktion, utan att uppleva muntorrhet.

Amela Fisic. Foto: Privat

– Därför vill vi nu titta på hur sammansättningen och egenskaperna i saliven påverkar den upplevda muntorrheten. Vi gör kliniska studier där vi jämför de tre vanligaste patientgrupperna, säger Amela Fisic, doktorand vid Malmö universitet som forskar om ämnet.

Resultaten jämförs sedan med en ”frisk” kontrollgrupp som inte har samma upplevda problem. I studien tittar forskargruppen även på kunskapen och omhändertagandet som patienter med muntorrhet möter i allmäntandvården och vilka behandlingar de blir erbjudna.

–Tyvärr går det bara att lindra symtomen. Det finns receptbelagda läkemedel, framför allt till cancerpatienter och för dem med Sjögrens syndrom, men dessa har en del biverkningar, säger Amela Fisic. I tidigare studier har forskare sett att problemen blir större ju fler mediciner en person äter, vilket antas vara anledningen till att äldre är den grupp som är värst drabbad. Det finns tecken som tyder på att problemen kan komma att öka, även bland yngre.

Sjögrens syndrom är en sjukdom som framför allt innebär att du blir mycket torr i ögonen och munnen. Det är en autoimmun sjukdom, vilket innebär att immunförsvaret angriper den egna vävnaden. Källa: 1177

– Det är främst antidepressiva läkemedel som kopplas till muntorrhet och i och med att antidepressiva har ökat i samhället ökar problemen med muntorrhet. Därför har vi även med yngre patienter i studien, säger Amela Fisic.

Påverkar livskvalitet

Att ha problem med muntorrhet kan bero på att man har för lite saliv i munnen men även att salivens konsistens förändrats. Något som kan leda till att den drabbade bland annat kan få svårigheter att äta, prata och att tandhälsan försämras med ökad risk för karies och frätskador.

– Det kan även leda till problem som sömnstörningar, eftersom man måste gå upp om nätterna och dricka vatten. Det kan vara svårt att rengöra munnen, vilket påverkar ens sociala liv. Det kan alltså få stor påverkan på den drabbades livskvalitet och välbefinnande, säger Amela Fisic.

Genom att äta mat med tuggmotstånd som stimulerar salivkörtlarna, och dricka mycket vatten kan en del få hjälp. Det finns även salivstimulerande receptfria produkter, som sugtabletter.

– Om muntorrheten är läkemedelsbaserad kan man även få hjälp av sin läkare med att titta på om man kan göra några ändringar i sin medicinering. Framför allt ska man inte bara sitta och lida utan söka sig till tandvården eller sjukvården för att få det utrett, säger Amela Fisic.

Av: MAJA STRÖMBERG