Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Återhämta dig under arbetsdagen

2024-05-16
Forskaren Lina Ejlertsson sitter med tekopp i soffa.
Forskaren Lina Ejlertsson tar paus i soffan under en arbetsdag i hemmet. Foto: privat

Stressar du runt på jobbet utan att knappt hinna gå på toaletten? Då är du en av dem som verkligen behöver hitta tid till återhämt­ning. Det går att återhämta sig på jobbet, även när stressen är som värst. Det har folkhälsoforskaren Lina Ejlertsson sett i sina studier.

En mängd forskning har visat på de po­sitiva effekterna av att ta sig tid till åter­hämtning i arbetsvardagen: du blir pig­gare och fokuserar bättre. Du mår fysiskt bättre, känner dig mindre stressad, blir mer kreativ och presterar bättre. Det be­rättar Lina Ejlertsson, doktor i folkhälso­vetenskap vid Lunds universitet. Hennes egna forskningsstudier har gjorts i olika vårdmiljöer, där stressen ofta är påtaglig.

– I min tidigare forskning har jag mest tittat på återhämtning på individu­ell nivå. Banbrytande i de resultaten var att variation är så viktigt för återhämt­ning – bland annat fysisk, kognitiv och social variation.

Skratt och reflektion behövs

Detta kullkastade föreställningen om att återhämtning sker på rasterna. Nu blev det istället tydligt hur viktigt det är att ändra fysisk position, varva olika slags arbetsuppgifter – och att slå sig i slang med en kollega. Mikropauser kan ofta tas även när det är stressigt: Några djupa andetag. Låta blicken vila på något. Ta den där lilla turen till kaffeautomaten.

– Vi har en mängd olika resurser. Hur vi fördelar dem under en arbetsdag är vik­tigt för återhämtning. Vid ett möte an­vänder du ofta både kognitiva och socia­la resurser – ni löser problem och disku­terar saker. Då kan det vara bra att näs­ta uppgift är något du gör på egen hand. Kollar mejl eller vad det nu kan vara. Om du satt ner under mötet kan du stå när du gör nästa uppgift. Kanske göra lite tåhäv­ningar eller rulla med axlarna, säger Lina Ejlertsson.

Ett av hennes favoritresultat var att skratt kollegor emellan värdesattes så mycket för att uppleva återhämtning. Bara reflektion – i grupp och på egen hand – värderades högre.

– En röd tråd är goda relationer på arbetsplatsen. Ät lunch och fika med an­dra. Och om du har en minut före näs­ta möte – titta in till en kollega. Ha kul, prata om annat än jobbet! Visa uppskatt­ning och var omtänksam.

Några minuter räcker

Reflektion handlar konkret om att av­sätta samtalstid. Finns det faktiskt nå­got att vara tacksam över? Sådan reflek­tion hjälper till att lämna jobbet kvar på arbetsplatsen, och underlättar för åter­hämtning hemma.

Lina Ejlertsson är fullt medveten om att många arbetsplatsers organisation gör det svårt att sätta sig ner i grupp.

– När vi behöver återhämtning som mest är det som svårast att få till, det är paradoxen här. Men på de flesta jobb går det ändå att få till arbetsplatsträffar. Då kan ett gäng ses för att gemensamt reflek­tera. Alla ska kunna få sin röst hörd. Vi pratar minuter, mer krävs ofta inte. Och att reflektera individuellt är också så vik­tigt. Hur kändes det som nyss hände?

Chefen behöver visa vägen

I hennes nya forskning har fokus flyttats till ledarskapet. De nya resultaten är inte offentliga än, men Lina Ejlertsson kan i alla fall berätta detta:

– Ledarskapet har visat sig vara myck­et viktigt. Så det finns två spår som behö­ver samverka: eget ansvar för återhämt­ning i kombination med ett ledarskap som långsiktigt för upp återhämtning på agendan. Att låta anställda få återhämt­ning fastän tid inte ser ut att finnas –  det
är i mycket en organisatorisk fråga.

TEXT: ERIKA SVANTESSON