Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Så triggas virusinfekterade bakterier att begå självmord

2022-11-23
Bakteriofager är virus som angriper bakterier. Bakterierna har dock utvecklat försvarsstrategier för att skydda sig mot virusangreppen. För att kunna använda bakteriofager i terapier mot antibiotikaresistenta bakteriella infektioner, är det centralt att förstå hur bakteriens försvar mot bakteriofager fungerar. Nu har ett internationellt forskarteam upptäckt en tidigare okänd försvarsmekanism och kartlagt hur bakteriofagangrepp utlöser den.
Läs mer

På upptäcktsfärd i den Langerhanska ö-världen

2022-11-12
Diabetes orsakas av en felaktig reglering av insulin i de Langerhanska öarnas beta-celler i bukspottkörteln. Öarna innehåller även fyra andra celltyper som inte är lika välstuderade. Nils Wierups forskning syftar till att kartlägga varje ö-cells beståndsdelar och förstå betydelsen av dessa för diabetes. Att förklara sjukdomsmekanismer och hitta tänkbara kandidater för läkemedelsutveckling är några av målen för hans forskning.
Läs mer

Vad kan en hudläkare göra för miljön?

2022-11-12
Idag använder vi mängder med produkter för att optimera våra liv och vissa av de ämnen som finns i produkterna kan göra oss allergiska. Men varför är vi då inte alla sjuka? Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, där Cecilia Svedman är professor, ansvarar för utredning av individer som man misstänker får hudbesvär på grund av miljön. Problemen som det forskas på hämtas direkt från sjukvården och en professor som funderar på parfym ena dagen och plast den andra har aldrig tråkigt!


Läs mer

Att bota svår epilepsi genom operation, en underutnyttjad behandling

2022-11-12
Vid svår epilepsi är kirurgi den enda botande behandlingen. Kristina Källén och hennes forskargrupp undersöker nya metoder för att avgränsa var det epileptiska anfallets startar i hjärnan liksom av den grupp av överaktiva nervceller som skickar ut felaktiga och skadliga signaler och som ska tas bort. De använder avancerade tekniska metoder som visualiserar inte bara hjärnans struktur utan även dess funktion. Deras resultat har minskat risken för komplikationer och förbättrat den preoperativa rådgivningen avseende risk-nytta.
Läs mer

Åderförkalkning, kärlvidgning och diabetes

2022-11-12
Både diabetes och inflammatoriska substanser är riskfaktorer för ateroskleros i halsens och de nedre extremiteternas blodkärl. Inflammatoriska substanser spelar dessutom en viktig roll även vid utveckling av aortaaneurysm, medan diabetes verkar pardoxalt ha en skyddande effekt. I sin forskning kartlägger Anders Gottsäter sambanden mellan diabetes, inflammatoriska och genetiska markörer och uppkomst och utveckling av nämnda sjukdomar. På sikt skulle det kunna leda till utvecklingen av nya medicinska behandlingsalternativ.
Läs mer

Bakterienzymer lurar immunförsvaret

2022-11-12
Mattias Colins forskning har fokus på hur bakterier undkommer immunförsvaret. Bland annat har han upptäckt ett bakterieenzym vars aktivitet leder till att antikropparna i princip slutar att sätta igång ett korrekt svar, trots att de känner igen bakterierna. Men enzymet kan också användas till något gott. Det kan stänga av antikropparnas funktion när de riktas mot oss själva, som de gör vid autoimmuna sjukdomar som till exempel MS och ledgångsreumatism.
Läs mer

Kartlägga hjärnan med syntetiska virus och AI

2022-11-12
Tomas Björklunds forskning går ut på att utveckla nya verktyg för att kunna studera hjärnans kopplingar ner på en upplösning av enskilda kopplingar (synapser). För att lyckas behövs syntetiska virus, nya mikroskop, det absolut senaste inom artificiell intelligens och datorers beräkningskraft. Målet är långsiktigt att förstå vilka kopplingar som måste återskapas för att bota Parkinsons sjukdom och hur vi kan åstadkomma detta genom att transplantera nervceller skapade från stamceller.
Läs mer