Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Risken för diabetes minskade med nya vanor

2023-12-15
Matlagningskurserna var baserade på deltagarnas egna recept från hemlandet och vi hade flera sjuksköterskor i studien med bakgrund i Mellanöstern. Foto: iStock/Yulia Gusterina

När Malmöbor födda i Irak erbjöds matlagningskurser och information om hälsa minskade de i vikt och mådde bättre – viktiga resultat i en befolkningsgrupp där risken att utveckla typ 2-diabetes är hög.

Forskaren och läkaren Louise Bennet ledde en studie som gjordes 2015 inom ramarna för den större studien MEDIM (Migration och etnicitet för diabetesutvecklingen i Malmö). I MEDIM-studien deltog cirka 1 400 Malmöbor födda i Irak och runt 700 Malmöbor födda i Sverige i en hälsoundersökning med bland annat glukosbelastning. Att det blev just Malmöbor födda i Irak berodde på att det då var den största icke-europeiska invandrargruppen i Sverige.

Utifrån studien kunde Louise Bennet och hennes kollegor dra slutsatsen att risken att utveckla typ 2-diabetes var dubbelt så hög i gruppen Malmöbor födda i Irak, jämfört med gruppen födda i Sverige. Nästan 12 procent jämfört med 6 procent för de svenskfödda. Ärftlighet och fetma visade sig vara stora riskfaktorer.

Sin ärftlighet kan man inte påverka men man kan påverka sina levnadsvanor, säger Louise Bennet. Foto: Rebecka Sjöberg

– Det väckte tanken på om det går att förebygga risken att utveckla typ 2-diabetes med hjälp av förändrade levnadsvanor. Sin ärftlighet kan man inte påverka men man kan påverka levnadsvanorna, säger Louise Bennet, överläkare på Kliniska studier Sverige – Forum söder vid Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet.

Irakiska recept

Därför bjöds de Malmöbor födda i Irak som visat sig ha risk för typ 2-diabetes in att delta i en studie kring kost, motion och hälsa. 100 tackade ja och dessa delades upp i två grupper. Den ena gruppen fick sedvanlig behandling, det vill säga information om att de var i riskzonen för diabetes men sedan inget fortsatt stöd. Den andra gruppen bjöds under fyra månader in till matlagningskurser och informationsträffar om hälsa och diabetes. Deltagarna fick också ekonomiskt bidrag till gympakläder och gymkort.

– Allt byggde på att ge råd kring levnadsvanor som passade deltagarnas kulturella mönster. Därför var matlagningskurserna baserade på deltagarnas egna recept från hemlandet och vi hade flera sjuksköterskor i studien med bakgrund i Mellanöstern. Deras kunskap var till stor nytta när vi stöttade studiedeltagarna.

Insatserna gav resultat. Deltagarna som fick stöttning under studiens gång minskade sin insulinresistens (ett tillstånd som gör det svårare för cellerna att ta upp socker från blodet), gick ner i vikt och uppgav att de mådde bättre än deltagarna i kontrollgruppen.

Förstå förutsättningar

Louise Bennet menar att en viktig slutsats från studien är vikten av att fler personer med rötter i Mellanöstern jobbar inom sjukvården. Som läkare har hon många gånger gett patienter råd kring kost och hälsa, men upptäckt att det ibland kan vara svårt att nå fram till någon med andra kulturella referensramar.

– Att ge någon rådet att börja motionera kan tyckas självklart utifrån ens egen kontext, men för någon med helt andra kulturella mönster kan det vara ett stort steg att ta sig till exempelvis ett gym. Vi behöver hela tiden jobba med att öka förståelsen för våra olika förutsättningar, säger Louise Bennet.

Text: REBECKA SJÖBERG

(publicerades första gången 3 nov 2023, ompublicerad 15 dec 2023)