Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ortorexi – när det hälsosamma går överstyr

2023-12-01
Nyttig mat på en tallrik och träningsredskap bredvid.
Det finns ett inslag av tvång i ortorexi. Om man missar en träning eller äter något onyttigt är det vanligt att straffa sig med extra träning eller ännu striktare diet. Foto: Udra/iStock

Ständig träning. Ekologisk mat med rätt sorts fett och fullt av grönsaker. Det kan väl aldrig vara ett problem? Jo, om det ger ångest att äta en varmkorv, kroppen får skador och familjen tröttnar.

För de allra flesta är viljan att leva sunt och få vara frisk en positiv drivkraft. Men i vissa fall kan detta leda till extrema tankar och beteenden, något som kallas ortorexi. Det är ingen diagnos utan ett tillstånd som kännetecknas av en fixering vid att äta hälsosamt. Det är också vanligt att ortorexi samvarierar med träningsberoende.

Porträtt av ung man i blå tröja.
Daniel Lindqvist Foto: Roger Lundholm

– Trots att ortorexi inte är en diagnos kan det leda till allvarliga psykiska och fysiska konsekvenser, då uppfattningen om vad som är hälsosamt när det gäller mat och träning blivit skev, säger Daniel Lindqvist, forskare vid Lunds universitet och överläkare i psykiatri vid Region Skåne.

Jagar perfekta dieten

Vid ortorexi går jakten på den perfekta maten och träningen till överdrift. Även om ortorexi liknar anorexi och andra ätstörningar, och det finns en samvariation i många fall, så finns det också skillnader.

– En person med anorexi fokuserar på att gå ner i vikt medan en person med ortorexi fokuserar mer på matens kvalitet än att gå ner i vikt. Oftast ska den vara ekologisk, fri från tillsatser och nyttig på alla möjliga sätt.

Förekomsten av ortorexi varierar beroende på definitionen och vilken grupp man undersöker, men uppskattningsvis har cirka fem procent av befolkningen sådana symtom. Det finns studier som pekar på att ortorexi är något vanligare hos sjukvårdspersonal, dietister och idrottsmän jämfört med befolkningen i stort.

Det finns ett inslag av tvång i ortorexi. Maten förbereds och kontrolleras noga.

– När du inte tränar och äter ”rätt” leder det till ångest och stress i kroppen.

Ofta blir de egenbestämda reglerna kring kost och träning alltmer strikta efterhand. Om du inte följer reglerna kommer ångesten som ett brev på posten.

– Om du missar en träning eller äter något mindre nyttigt är det vanligt att straffa sig med fasta eller extra träning.

Man kanske även undviker restaurangbesök eller att gå på middagar där andra styr över vad som serveras.

– Vid ortorexi lägger du mycket tid på att förbereda måltiderna och predikar ofta om vad som är rätt mat.

Predika hälsa tröttsamt

Nyttiga matlådor och ett idogt tränande kan i början leda till positiva hejarop från omgivningen. Ett sunt liv är ett förhärskande ideal och det gör det svårare att inse när en fixering vid hälsa blivit ohälsosam.

– Att fortsätta träna trots inflammationer eller andra skador som förvärras av träningen är ett tecken på ett skadligt träningsberoende.

Om träning leder till ohälsosam viktnedgång, energilöshet, muskel- och ledvärk och du ändå inte klarar att minska på den, så är det dags att tänka till. Detsamma gäller om du på grund av ångest inte kan bryta en diet som leder till vitaminbrist eller järnbrist, håravfall eller hudproblem. För kvinnor i fertil ålder kan mensen försvinna vid ortorexi.

Men det handlar inte bara om den egna kroppen. Att predika hälsa är tröttsamt för dem runt omkring, och fokuseringen vid träning och mat kan vid ortorexi leda till att andra delar i livet försummas, som familjen och jobbet.

– Om du tänker konstant på vad du ska äta och hur du ska träna kan det ta över. Det blir svårt att leva ett normalt socialt liv och stå ut med att alla i familjen kanske inte vill äta lika nyttigt, säger Daniel Lindqvist.

TEXT: Jenny Loftrup

(publicerades första gången 3 nov 2023, ompublicerad 1 dec 2023)