Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Yoga och dans motade flickors ont i magen

2023-12-01
Flickor yogar tillsammans.
I den bästa av världar skulle dans och yoga vara en möjlig behandling för flickor med buksmärta. Det önskar Elin Areskoug Sandberg. (Flickorna på bilden har inget med studien att göra) Foto: FatCamera/iStock

Dans och yoga hjälpte flickor som led av funktionell buksmärta. De fick mindre ont i magen och blev mindre stressade.

Allt fler barn och unga söker vård för psykisk ohälsa och det finns ett växande intresse för alternativa metoder som dans, yoga och mindfulness. I en stor studie, kallad Dansprojektet, har dans visat sig vara effektivt mot psykisk ohälsa bland tonårsflickor. Nu har också yoga och dans testats bland yngre flickor mot funktionell buksmärta, alltså regelbundet ont i magen utan fysisk förklaring som gluten- eller laktosintolerans.

Porträtt av ung kvinna med mörkt, uppsatt hår.
Elin Areskoug Sandberg. Foto: Jenny Loftrup

– Dans kan öka kroppsmedvetenheten och förmågan att känna och leva ut. Har du god självreglering så mår du bättre, säger Elin Areskoug Sandberg, forskare vid Centrum för primärvårdsforskning, vid Lunds universitet och Region Skåne.

Hon har forskat på om regelbunden dans och yoga stärker barns psykiska hälsa. Dans och yoga har gemensamt att de kan öka självregleringen, förmågan att hantera sina känslor och beteenden på hållbara sätt.

Mindre ont i magen

Till studien med dans och yoga rekryterades 113 flickor mellan nio och tretton år med funktionell buksmärta.

– Barn med funktionell buksmärta stannar ofta hemma från skolan, hänger inte med kompisar eller går på aktiviteter. Det blir stora problem i familjen och föräldrarna kan få svårt att jobba.

Hälften av flickorna i studien fick träna yoga och dans tillsammans två gånger i veckan under åtta månaders tid. Kontrollgruppen fortsatte med sina vanliga liv.

– De som yogade och dansade fick mindre ont i magen än de i kontrollgruppen. Salivprov visade också på förbättrad dygnsvariation av kortisol, en indikation på mindre stress i kroppen.

Men det är svårt att veta vad som är orsak och verkan. Många saker kan spela in, som gruppgemenskapen.

– De träffade jämnåriga med samma problem, men utan att buksmärtan var i fokus. De hade kul och fick nya vänner!

Viktigt att sänka tröskeln för aktiviteter

Många med funktionell buksmärta stannar hemma för att de har ont i magen eller är rädda för att få det.

– När man fokuserar på det som är sjukt och börjar plocka bort saker är det ofta kopplat till mer symtom.

Därför är det viktigt att sänka tröskeln för aktiviteter. Dans och yogainstruktörerna i studien utbildades så att träningen skulle kännas kravlös och kul. De instruerades också att inte prata om buksmärtan.

– Vi vet att ju oftare föräldrar frågar om barnet har ont i magen, desto mer ont i magen upplever barnet. Det är bättre att i stället i viss mån avleda och uppmuntra till aktiviteter.

Flickorna fick också lära sig strategier för vad de kunde göra när de fick ont i magen i skolan, bland kompisar eller på aktiviteter.

– Det gäller att försöka komma i väg trots att man har ont i magen.

Fokus på det friska

Det finns heller ingen tydlig evidens för att det hjälper att undvika viss mat mot funktionell buksmärta hos barn.

– Det kan vara ett större problem att inte få äta glassen på kalaset, än att få ont i magen av den.

I dansprojektet var resultaten så goda att forskarna ansåg det oetiskt att avsluta träningscirklarna när studien var klar.

– När man normaliserar och fokuserar på det friska, då stärks den psykiska hälsan. Vi patologiserar för mycket, säger Elin Areskoug Sandberg.

Elin Areskoug Sandbergs avhandling: Dance and yoga reduced functional abdominal pain in young girls: A randomized controlled trial — Lunds universitet

TEXT: Jenny Loftrup

(publicerades första gången 3 nov 2023, ompublicerad 1 dec 2023)