Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Luftvägarnas immunsvar vid allergi och infektion

2022-11-12
man inhalerar medicin från inhalator
Foto: iStock/Martin Barraud

Lena Uller installerades som professor i immunologi vid Lunds universitet i oktober 2022. Nedan skriver hon själv om sin forskning.

Vi andas i genomsnitt 12–20 andetag varje minut. Trots att luften vi andas kan innehålla allt från luftföroreningar, små partiklar och allergener till virus och bakterier är vi friska – för det mesta. Det är luftvägarnas medfödda immunförsvar som skyddar oss. Särskilt stor roll spelar en celltyp som likt en matta bekläder våra luftvägar, från näsan till alveolerna (lungblåsorna) där gasutbytet sker. Dessa celler kallas epitelceller och utgör luftvägarnas barriär mot den yttre miljön. De producerar slem som med hjälp av flimmerhår ständigt städar luftvägen. Epitelcellerna försvarar även luftvägarna mot infektion genom att producera aktiva molekyler som dessvärre även kan orsaka sjukdom, vilket sker vid allergi och astma.

Det som gjorde mig särskilt nyfiken på epitelcellerna var att patienter med astma som drabbades av akut andnöd och hamnade på akuten, oftast var infekterade med förkylningsvirus. Jag funderade över varför just astmatiker var särskilt sårbara när de drabbades av förkylning och varför astman då var så svårbehandlad.

I kliniska samarbeten undersöker min forskargrupp molekylära mekanismer i epitelcellsprover från patienter med astma och KOL, genom att vi infekterar cellerna med virus i laboratoriet. Det övergripande målet är att ta fram ny kunskap om luftvägsepitelets svar på virusinfektion samt ge förslag till ny effektiv behandling av astma. Min forskning visar att astmaepitelet avviker från friskt epitel, både genom försämrad förmåga att motverka virusinfektion och genom att infektionen ger onormalt kraftig inflammation. Det är inspirerande att en av de specifika hypoteser som min forskning fört fram det senaste decenniet nu verifierats genom goda kliniska effekter av ett nytt biologiskt läkemedel mot astma.

Text: Lena Uller, professor vid lunds universitet.

Från broschyren: ”Professorsinstallation 28 oktober 2022″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.