Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

En av tio tar upp dubbelt så mycket kemikalier genom huden

2020-11-06
Bilden visar hur en frisör färgar håret på en person. I detalj ses en hårslinga som hålls upp av en handsbeklädd hand. Den andra handen håller i en pensel med vilken frisörer applicerar hårfärg på hårslingan
Frisörer är en av de yrkesgrupper som blir extra exponerade för kemikalier genom huden. Foto: iStock/SRDJANPAV

Vi exponeras ständigt för olika typer av kemikalier runt omkring oss genom till exempel luftföreningar, solkrämer och konserveringsmedel. Men medan vissa blir sjuka, klarar sig andra hela livet utan problem. En av anledningarna är våra gener. Nu visar en ny studie att var tionde person i Sverige har en mutation som innebär att de tar upp dubbelt så mycket kemikalier genom huden jämfört med resten av befolkningen.

På grund av den felaktiga genen fungerar inte produktionen av proteinet filaggrin, som är viktigt för att bygga upp hudbarriären och bevara fukten i huden. Den större genomsläppligheten av kemikalier som detta medför skulle kunna innebära större risk för DNA-skador och i förlängningen ökad risk för sjukdomar.

Porträttfoto Emelie Rietz Liljedahl
Emelie Rietz Liljedahl. Foto: Åsa Hansdotter

– Oftast vet man inte om man bär på den här mutationen eller inte – men det kan märkas på att huden är lite extra torr eller lättare utvecklar eksem, säger Emelie Rietz Liljedahl, doktorand i arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet.

Men även om mutationen är relativt vanlig i Sverige, är den nästan helt obefintlig på de mer sydliga breddgraderna. Det verkar som att det hänger ihop med att personer med mutationen producerar mer D-vitamin i huden – något som är viktigt för oss i Norden som har så få soltimmar.

En försämrad hudbarriär innebär även att fler bakterier och virus kan tas upp via huden, vilket under evolutionen kan ha tjänat som ett naturligt vaccin. Detta sammantaget gör att det även finns positiva aspekter med den genetiska förändringen som gjort att den fortlevt.

Frisörer och sotare

Det finns yrkesgrupper i samhället som blir extra exponerade för kemikalier via huden. Två exempel är frisörer och sotare, där forskarna har sett att kemikalier påverkar cellernas livslängd mer hos mutationsbärare, än hos dem som inte har en genmutation.

– I våra kroppsceller förkortas den yttersta delen på kromosomerna – telomererna – naturligt för varje celldelning, vilket gör att cellerna har en begränsad livslängd. Men på grund av kemikalieexponeringen går den här processen mycket snabbare.

Markörer för ökad risk

Kortare telomerer har också hittats i olika typer av cancer – till exempel urinblåsecancer hos frisörer. Kemikalierna kan leda till ökad inflammation och andra DNA-skador, som i sin tur kan leda till cancer och hjärtsjukdom.

I båda yrkesgrupperna finns det betydligt färre personer med den genetiska mutationen, jämfört med kontrollgruppen. Det innebär troligen att många har tvingats sluta jobba i förtid inom yrket, på grund av ökad känsligheten i huden.

– Ett av målen med vår forskning är därför att hitta markörer som berättar om någon har ökad risk att utveckla en allvarlig sjukdom. Men det är också att jobba förebyggande genom att titta på de gränsvärden vi har när det gäller kemikalier – de måste ju regleras efter dem som är mest känsliga.

Fördjupning

Länk till vetenskaplig artikel: Filaggrin Polymorphisms and the Uptake of Chemicals through the Skin—A Human Experimental Study

Läs mer: Uptake of Chemicals through the Skin: An Important Role of Filaggrin Gene Variants

Text: ÅSA HANSDOTTER