Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Smakfri tandkräm kan hjälpa vid eksem och slemhinnebesvär

2018-11-08

Bild: istock.com/PeopleImages

Eksem runt munnen eller sår i munnen. Allergi mot smakämnet karvon kan ge stora besvär. Forskning visar att tandkräm utan smak kan vara ett effektivt sätt att slippa besvär.

Det mintsmakande aromämnet karvon finns framförallt i grönmynta/spearmint och är ett vanligt smakämne i tandkräm. Karvon är ett förhållandevis svagt allergen men det har visat sig vara relativt vanligt med kontaktallergi hos personer med munslemhinneförändringar, som till exempel den förmodat autoimmuna sjukdomen oral lichen planus. Ungefär två procent av svenskarna har oral lichen planus eller liknande förändringar.

Tolv procent hade allergin

I en studie gjord på lichenpatienter där man testade kontaktallergi så hade tolv procent karvonallergi. I en ny avhandling vid Malmö universitet undersöker Liv Kroona just detta samband.

Liv Kroona. Foto: Magnus Jando

– Karvonallergiker har ofta oral lichen, men man vet ännu inte om de enbart är allergiska mot karvon eller om det ingår i sjukdomsbilden om man har oral lichen planus, säger Liv Kroona.

Hon lät undersöka mängden karvon i 66 olika tandkrämer. Det finns i varierande mängd i alla tandkrämer med smak; i vissa finns tillräckligt mycket för att det ska ge en allergiker besvär. I en av avhandlingens fyra delstudier lät Liv Kroona försökspersoner med karvonallergi respektive lichenförändringar använda tandkräm smaksatt med en procent karvon under en hel månad.

Fick besvär av tandkrämen

– Det inträffade flera förändringar vid användningen och de allergiska försökspersonerna blev klart sämre. De fick besvär runt eller i munnen samt sänkt livskvalitet. Att välja tandkräm utan smak verkar alltså vara ett effektivt sätt att minska besvären för allergiska individer, säger Liv Kroona.
I en annan delstudie jämförde hon vävnadsprover från de båda försöksgrupperna. Hon fann ingen större skillnad i inflammationsgrad eller i förekomst av olika inflammationsceller mellan individer med karvonallergi och dem med enbart oral lichen planus.

– Eftersom både kliniska tecken och utseendet i vävnadsprover är så likartade så finns det en risk att patienter med karvonallergi inte upptäcks och inte får rätt diagnos. Att undvika tandkräm med mint är helt klart en enklare och mindre kostsam behandling än att behandlas med kortison, säger Liv Kroona och avslutar:

–  Tandläkare som behandlar patienter med oral lichen planus bör därför bli medvetna om att allergi mot smakämnen kan göra patienter sämre.

Text: MAGNUS JANDO

Artikeln är tidigare publicerad på Malmö universitets hemsida.


Vetenskapligt material