Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tabletter som tränar bort allergin

2018-06-19
Bild: istock.com/KevinSmart

Det är sedan tidigare känt att allergivaccinationer, eller hyposensibilisering, ofta fungerar bra för personer vars liv påverkas mycket av sin allergi. Idag ges främst behandlingen via spruta på sjukhus och tar totalt tre år. Men går det lika bra med tablett? Det har forskaren Hampus Kiotseridis undersökt.

Varje vår drabbas många barn, och vuxna, av pollenallergi. Idag finns det behandling att ge till dem vars vardag påverkas mycket av allergin. Hyposensibilisering kallas den, eller allergispecifik immunoterapi, och den går ut på att man under en längre tid tränar upp immunförsvaret att inte reagera så kraftigt när det stöter på ämnet man är allergisk mot. Behandlingen fungerar mot bland gräs- och björkpollenallergi, men även om man är allergisk mot kvalster, geting, bi, katt och hund.

– Sprutbehandling har länge ansetts vara det bästa alternativet. Den ges på sjukhus och det är därför lätt att övervaka. Men eftersom det tar tre år och man behöver ta sig till sjukhuset för att få den, är det rätt besvärligt för barn och föräldrar. Vi följde ungefär 400 patienter under tre år som istället för spruta fick tablettbehandling för att studera om det fungerar lika bra, säger Hampus Kiotseridis, forskare vid Lunds universitet och barnläkare vid Barnläkargruppen i Malmö.

Tolerans via munnen

Av de barn som ingick i gruppen fullföljde 70 procent behandlingen. Av de som fullföljde behandlingen var det över 90 procent som tog sin tablett minst sex dagar i veckan under tre års tid.

Hampus Kiotseridis.

– Vi såg att med rätt uppföljning och struktur genomför patienterna tablettbehandlingen. Idag kan vi med olika smarta hjälpmedel få patienten att komma ihåg att ta sin behandling, till exempel kan man skicka sms-påminnelse, säger Hampus Kiotseridis.

Vid en vanlig vaccination triggas en immunrespons när man sprutar in ämnet i kroppen. Men hur fungerar det när man tar det i tablettform?

– Vi utvecklar tolerans även via munnen, till exempel när vi som små barn lär oss att äta olika födoämnen. Genom att i tablettform få i sig små doser av ämnet man är allergisk mot, programmeras immunförsvaret om under en längre tid. När vi använder den mekanismen mot allergier kallas det hyposensibilisering eller allergispecifik immunoterapi, och det fungerar alltså både med tablettbehandling eller sprutbehandling, säger Hampus Kiotseridis.

Ny studie: Var tredje elev drabbad

Nyligen har Hampus Kiotseridis tillsammans med Therese Sterner och deras forskarkollegor vid Lunds universitet gjort en studie där man undersökte allergiförekomsten bland skolelever i södra sjukvårdsregionen – alltså Blekinge, södra Halland, Kronoberg och Skåne.

Totalt 1 333 skolelever svarade på frågor om sina allergiska besvär, och därefter togs prover på ett urval av eleverna.

– Av alla barn som besvarade enkäten hade var tredje någon form av allergisk sjukdom. Var tionde led av astma och mer än var tionde elev hade pollenallergi. Av dem med pollenallergi hade ungefär hälften svåra besvär och bland dem med astma hade hälften återkommande astmabesvär. Tyvärr såg vi att många var dåligt kontrollerade, vilket tyder på att sjukvårdssystemet inte fångar upp alla de här barnen. Ofta går de till apoteket, men när den receptfria medicinen inte hjälper får de inte information att det finns annan hjälp att få.

Pollenallergin sammanfaller ofta med när skolorna har de större proven, det vill säga under vårterminen.

– Andra forskare har visat att elever med pollenallergi har sämre testresultat under pollensäsongen. Man glömmer lätt bort allergierna under resten av året, men faktum är att det är viktigt att de som är drabbade får hjälp om det är så att deras vardag påverkas. För det finns hjälp att få, säger Hampus Kiotseridis.

Text: TOVE SMEDS


EKSEM & ALLERGI?

Ibland sägs det att eksem orsakas av allergi. Stämmer det?

– Eksem är en hudsjukdom som visserligen kan kopplas till allergiska sjukdomar, men den orsakas sällan av en allergi, säger Hampus Kiotseridis.