Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

”Vi kommer att uppnå immunitet”

2021-06-28
Porträttfoto Stefan Schwartz
Stefan Schwartz. Foto: Gunnar Menander

 

Stefan Schwarz är professor i medicinsk mikrobiologi. Här svarar han på frågor om hösten och covid-19.

Kommer coronaviruset att försvinna?

Det är inte realistiskt att tro att coronaviruset försvinner eftersom det sprids så lätt via aerosol, vilket betyder att det alltid kommer att finnas några som är sjuka även om vi vaccinerar oss. Men just den här chockartade utvecklingen med så många sjuka samtidigt, kommer inte att uppstå igen med just det här coronaviruset eftersom vi kommer att uppnå immunitet.

Kommer det nya mutationer?

Alla virus muterar och en del mer än andra. SARS är ett RNA-virus som vi vet kan förändra sig mycket, men det är alltid svårt att förutspå hur snabbt. Frågan är snarare om viruset förändrar sig så pass mycket att det uppstår variationer som vaccinet inte skyddar mot. Däri ligger osäkerheten.

Finns det likheter mellan pandemierna covid-19, svininfluensan och Spanska sjukan?

Likheterna är att alla var nya mutationer av virus som spreds via aerosol och därför fick en snabb och omfattande spridning eftersom ingen av jordens befolkning hade immunitet. Svininfluensan finns fortfarande kvar även om själva pandemin är slut och även om Spanska sjukan inte finns kvar, finns delar av dess arvsmassa i de influensavirus som cirkulerar idag.

Kommer det att komma nya pandemier?

Ja. Så som världen har förändrats så har riskerna att nya virus uppkommer snarare ökat. Influensavirus har i alla tider hoppat över från djur till människor men med en ökad befolkning, större rörlighet och mindre utrymme för djuren att leva på så kommer det här att ske oftare och spridas snabbare. Kanske ska vi dra lärdom av den här pandemin att djurmarknader och andra ställen där djur och människor möts på små ytor, kan ge extrema följder.

Är det lönt att vaccinera sig?

Ja – det är till hundra procent lönt att vaccinera sig. Även vid en mindre mutation skyddar vaccineringen oss. Det är faktiskt en framgångssaga att man lyckats ta fram vaccin mot covid-19 så pass snabbt – det är långt ifrån en självklarhet att det ska gå så effektivt att utveckla ett vaccin. HIV upptäcktes till exempel 1983 och där finns fortfarande inget vaccin. En förhoppning är att den teknikutveckling som skett och de erfarenheter och förbättringar som gjorts under framtagandet av covid-19 vaccinet ska gå att applicera även inom andra områden.

Finns ur smittskyddssynpunkt, något positivt med pandemin?

I den svenska strategin med mycket stort eget ansvar har vi faktiskt påverkat spridningen i samhället genom att följa restriktionerna. Det märks tydligt på antal fall av influensa, vinterkräksjukan och RS-virus som har minskat något enormt jämfört med andra år.

Text: ÅSA HANSDOTTER

Artikeln är tidigare publicerad i Lunds universitets magasin, LUM nr 3 2021