Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Webbsänd temakväll om covid-19

2020-10-15
Coronavirus. Bild: iStock/Naeblys

De uppskattade temaföreläsningarna på Skånes universitetssjukhus är tillbaka med en direktsänd kväll om covid-19. Bland föreläsarna finns smittskyddsläkare Eva Melander och flera specialister inom infektion, intensivvård, primärvård och klinisk mikrobiologi.

NÄR: 20 oktober mellan 17.30 och 20.00

VAR: Här kan du se föreläsningen i efterhand

Patientforum på Sjukhusbiblioteket vid Skånes universitetssjukhus har under många år arrangerat välbesökta, populärvetenskapliga föreläsningar för allmänheten som tagit upp ämnen som njursjukdom, stroke, diabetes och långvarig smärta. Föreläsningarna har hållits omväxlande i Malmö och Lund och gjorts i nära samarbete med sjukvårdspersonal, forskare vid Lunds universitet och olika patientföreningar.

Vårens föreläsningar fick skjutas fram på grund av risken för smittspridning, men i stället har nu ett brett program tagits fram om sjukdomen som har påverkat oss alla så mycket under året som gått. Föreläsningarna kommer att spelas in utan publik, men är öppen för alla att ta del av på webben. Ingen föranmälan krävs. Temakvällen kommer att direkt-textas.

Kvällens ämnen och föreläsare är:

Vad är virus? Blenda Böttiger, överläkare, Klinisk mikrobiologi, Medicinsk Service.

Om covid-19 Fredrik Månsson, överläkare, Infektion, Skånes universitetssjukhus.

När blir en sjukdom en pandemi? Eva Melander, smittskyddsläkare, Smittskydd Skåne.

Lindrig covid-19 från primärvårdens perspektiv Beata Borgström Bolmsjö, distriktsläkare, Vårdcentralen Bokskogen.

Allvarlig covid-19 Attila Frigyesi, överläkare, Intensivvård, Skånes universitetssjukhus.

Diagnostik och provtagning – möjligheter och utmaningar Ingvar Eliasson, verksamhetschef, Klinisk mikrobiologi, Medicinsk Service.

Programmet inleds med en kort introduktion av moderatorn Jan Holst, överläkare inom kärlkirurgi som till vardags arbetar med medicinsk evidens på HTA Syd*.

Vid den avslutande frågestunden medverkar alla kvällens föreläsare. Den som vill ställa egna frågor om covid-19 kan mejla dem i förväg till:
fraga-forelasning-patientforum.sus@skane.se

 

Arrangörer till temakvällen om covid-19 är Patientforum Sjukhusbiblioteket vid Skånes universitetssjukhus samt HTA Syd. En inspelning av föreläsningarna kommer att läggas ut på webben cirka en vecka efter temakvällen.

*HTA står för ”Health Technology Assessment” och innebär strukturerad utvärdering av kunskapsläget för en metod, teknik eller behandling i hälso- och sjukvården.