Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Podd: Lärdomar från tidigare pandemier

2020-07-01

Sedan 1900-talets början har mänskligheten drabbats av fem pandemier. I det här poddavsnittet blickar vi tillbaka till en av de större, den som drabbade världen 1918 och framåt: spanska sjukan. Vi beger oss även ännu längre tillbaka i tiden, till 1710 då pesten drabbade Skåne och resten av Sverige. 

Med oss har vi Peter M Nilsson, överläkare vid Skånes universitetssjukhus och hjärtkärl-forskare vid Lunds universitet som också är chef för Enheten för medicinsk historia vid Lunds universitet och Bodil Persson, som tidigare doktorerat om pesten i Skåne och som är aktiv i Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet.

Intervju: TOVE SMEDS
Bild Spanska sjukan: National Museum of Health and Medicine, Armed Forces Institute of Pathology, Washington, D.C
Illustration programbild:  istock.com/KeithLance

Tema:
Smittor, pandemier och covid-19