Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Podd: Pandemin har lärt oss stötta vid psykisk ohälsa

2021-11-26

Textversion

Textversion kommer i januari


Hur har den psykiska hälsan i Sverige påverkats av coronapandemin? Hårda fakta är att något färre tog självmord och även antalet människor som sökte akut psykiatrisk hjälp minskade något under pandemins första år. Men berodde det på att man inte vågade söka sig till vården eller på ett bättre mående? Kanske blev livet ändå lite lättare för vissa när familjer tillbringade mer tid tillsammans hemma?

Äldre kvinna video-chattar via sin mobiltelefon.
Pandemin uppmärksammade psykisk ohälsa och vikten av hålla varandra nära – även om det fick ske digitalt. Foto: SolStock iStock

Samtidigt vet vi att isoleringen tärde på många äldre och de i riskgrupp.  På pluskontot fanns en ny folklig medvetenhet om psykisk ohälsa.  Stor medial uppmärksamhet riktades mot hur viktigt det är att hålla varandra nära – om än med fysiskt avstånd. Även hur nära daglig motion och träning hänger ihop med det psykiska måendet diskuterades mycket, bland annat när ”Gympa med Sofia” blev en riksangelägenhet.

Men för redan utsatta grupper lade pandemin sten på börda. Det gäller bland andra dem redan tidigare stod på gränsen ett skadligt spelande, antingen det handlade om spel för pengar eller dataspelande. Detta diskuterar Vetenskap och hälsa med Anders Håkansson, överläkare vid Psykiatri Skåne och professor i spelberoendeproblematik vid Lunds universitet. Intervjuar gör Jenny Loftrup.

Porträttfoto Anders Håkansson: Kennet Ruona

 

Tema:
Smittor, pandemier och covid-19