Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tala är silver, tiga är guld – och sjunga är värst

2020-09-01
Bilden visar hur små vattendroppar sprids i luften från munnen på en person.
Droppar sprids till luften när vi sjunger – här från kraftfull och konsonantrik sång fotograferade med en höghastighetskamera. Foto: Alexios Matamis

Sången behöver inte tystna, men just nu är det klokast att sjunga med distans. Rådet kommer från aerosolforskare vid LTH, Lunds universitet. De har studerat hur mycket partiklar vi egentligen avger när vi sjunger – och i förlängningen – om vi bidrar till ökad smittspridning av covid-19 genom att sjunga.

Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi vid LTH, Lunds universitet. Foto: Kennet Ruona

– Det finns många rapporter om spridning av covid-19 i samband med körsång. Världen över har därför olika restriktioner införts för att göra sången säkrare. Men hittills har det saknats vetenskapliga undersökningar av hur mycket aerosolpartiklar och större droppar som verkligen avges när vi sjunger, säger Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi.

Aerosoler är små luftburna partiklar. För att få bättre förståelse för hur mycket aerosoler och viruspartiklar vi faktiskt ger ifrån oss när vi sjunger har tolv friska sångare och två personer med bekräftad covid-19 medverkat i forskningsprojektet. Sju av deltagarna är operasångare med sången som sitt yrke.

Kraftfull sång sprider mer aerosoler och droppar

Forskningsstudien visar att sång – särskilt högljudd och konsonantrik sådan – sprider mycket aerosolpartiklar och stora droppar till den omgivande luften.

Malin Alsved, doktorand i aerosolteknologi vid LTH, Lunds universitet. Foto: Jonas Jakobsson. Malin Alsved disputerar den 18 september 2020 med en avhandling om smittspridning via luftburna partiklar.

– En del droppar är så stora att de endast rör sig någon decimeter från munnen innan de faller neråt, medan andra är mindre och kan hålla sig svävande under många minuter. Särskilt uttalandet av konsonanter friger mycket stora droppar, där bokstäverna B och P sticker ut som de största aerosolspridarna, säger Malin Alsved, doktorand i aerosolteknologi.

”Bibbis pippi Petter”

Under forskningsförsöket i Aerosollaboratoriet vid Lunds universitet, fick sångarna ta på sig operationsklädsel och gå in i en specialbyggd kammare med filtrerad och ren luft. I kammaren analyserades mängden partiklar som kom från sångarna vid andning, tal, olika typer av sång och vid sång med munskydd.

Sången de sjöng var en kort och konsonantrik visa, ”Bibbis pippi Petter”, som upprepades tolv gånger under två minuter. Samma visa repeterades också med borttagna konsonanter och endast vokalerna kvar. Under sångförsöket mättes aerosoler och större droppar med hjälp av starka lampor, en höghastighetskamera och ett instrument som kan mäta mycket små partiklar. Ju högre och mer kraftfull sång, desto mer aerosoler och droppar.

– Vi gjorde också mätningar av virus i luft i närheten av två personer som sjöng när de hade covid-19. Deras luftprover innehöll inga påvisbara virus, men mängden virus kan variera i olika delar av luftvägarna och hos olika personer. Därmed kan aerosoler från en covidsjuk fortfarande utgöra en smittrisk vid sång, säger Malin Alsved.

Sången måste inte tystna

Men kan vi fortsätta med körsång, publiksång under konserter, hejarklackar och högljutt prat i baren? Forskarna menar att om vi har vi en god förståelse för riskerna i sammanhang där många människor sjunger tillsammans, kan vi också sjunga på ett säkrare sätt. Sången kan genomföras med distans, god hygien och en bra ventilation som minskar mängden aerosoler i luften. Även munskydd kan göra skillnad.

– När sångarna hade på sig ett enkelt munskydd fångades det mesta av aerosolerna och dropparna upp och nivåerna blev jämförbara med dem vid vanligt tal, säger Jakob Löndahl.

– Sången behöver inte tystna, men just nu bör den inte ske utan lämpliga åtgärder för att minska smittrisker, säger Jakob Löndahl.

Vetenskaplig artikel: Exhaled respiratory particles during singing and talking

Projektet har genomförts i samarbete mellan  aerosolteknologi och förbränningsfysik vid Lunds tekniska högskola, infektionsmedicin och vårdhygien vid Skånes universitetssjukhus och Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Text: JESSICA SELLERGREN 

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet

 

BILDTEXT

Under forskningsförsöket fick sångarna sjunga in i en tratt. I andra änden av tratten mättes aerosolpartiklarna. Foto: Malin Alsved

 

Tema:
Smittor, pandemier och covid-19