Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hösten 2019: Nya professorer berättar om sin forskning

2020-01-29

Fysisk aktivitet både för att förebygga sjukdom och vid rehabilitering, hur gener bidrar till hjärnans sjukdomar, kemiska processer och molekylära ledtrådar för att bekämpa cancer, samverkan mellan livsstil, gener och tumörer, nya metoder för att beräkna konsekvenser av radioaktiv strålning – och kan vi använda socker för att avslöja tumörer

Det är ett axplock ur vad höstens nya professorer vid Lunds universitet har att bjuda på. Här berättar de själva om sin forskning.

Eva Ageberg

professor i fysioterapi

Träning är bra för våra leder

Christina Brogårdh

professor i fysioterapi

Rehabilitering vid neurologiska sjukdomar

Anders Halling

professor i allmänmedicin

Multisjuklighet i hälso- och sjukvården

Johan Jakobsson

professor i medicinsk forskning med särskild inriktning mot neurovetenskap

Den mörka sidan av vårt anlag

Mats Jerkeman

professor i klinisk onkologi

Lymfom – utveckling av nya behandlingar

Helena Jernström

professor i experimentell onkologi med inriktning mot integrativ cancerepidemiologi

Hur samverkar livsstil, gener och tumör i bröstcancer?

Göran Jönsson

professor i medicinsk forskning med särskild inriktning mot molekylär onkologi

Molekylär kunskap för att bekämpa hudmelanom

Karin Lindkvist

professor i cellbiologi

Att se är att förstå

Ramin Massoumi

professor i molekylär onkologi

Kemiska processer som styr cellers beteende

Björn Rosengren

professor i ortopedi

Benbrott och fysisk aktivitet

Lars Rylander

professor i arbets- och miljömedicin

Hur påverkar miljön vår hälsa?

Christopher Rääf

professor i strålningsfysik

En bana genom strålningsfysik

Stefan Scheding

professor i hematologi

Benmärgsceller och transplantation

Bengt Möller

professor i allmänmedicin

Arv och miljö och blodproppssjukdom

Linda Knutsson

professor i medicinsk strålningsfysik

Avbildning av cancer med vanligt socker

Hanna Isaksson

professor i biomedicinsk teknik

Vad händer när vi belastar vår kropp?