Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Träning är bra för våra leder

2019-10-28
Foto: iStock/Whyframestudio

Eva Ageberg installerades som professor i fysioterapi vid Lunds universitet i oktober 2019. Nedan skriver hon själv om sin forskning.

Fysisk aktivitet har många välkända fysiska såväl som mentala hälsofrämjande effekter. Vår kropp är till för och mår bra av att vara i rörelse. Dock är det vanligt att leder i kroppen skadas när man utövar motion eller idrott. Skada medför smärta, sämre funktion, fysisk inaktivitet och sämre livskvalitet. Det är också stor risk att drabbas av nya skador eller ytterligare besvär, som artros.

Målgruppen för min forskning är personer med ökad risk för skada eller med befintlig skada, till exempel i knä eller höft. Specifik träning behövs för att förebygga och behandla skada i kroppens leder för att förbättra eller återställa olika funktioner så att personen kan röra sig på ett så optimalt sätt som möjligt i det dagliga livet, vid fritidsaktiviteter och i motion/idrott. Jag och min forskargrupp undersöker hur skada påverkar personen, kroppen och hjärnan. Vi utvecklar praktiskt användbara test för att utvärdera dessa olika aspekter.

Vi undersöker om starka och optimalt fungerande muskler kan förebygga skada och förebygga ytterligare besvär efter skada. Vidare utvecklar och utvärderar vi nya träningsmetoder som är specifikt anpassade för att förebygga eller behandla skada. Därefter implementerar vi träningsmetoderna med syftet att de ska användas som rutin inom idrotten eller inom sjukvården. Mina medarbetare och närmsta samarbetspartners företräder olika discipliner som fysioterapi, idrottsvetenskap, psykologi, ortopedi, biomekanik, hälsopromotion och implementering. Forskningen sker i nära samarbete med hälso- och sjukvården och idrotten. Det övergripande målet med forskningen är att bidra till att förebygga och behandla skada i leder för att främja god livskvalitet och livslång fysisk aktivitet.

Text: EVA AGEBERG, professor vid Lunds universitet
Från broschyren: ”Professorsinstallation 18 oktober 2019″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.