Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Benbrott och fysisk aktivitet

2019-10-28
Genrebild: istock.com/StudioThreeDots

Björn Rosengren installerades som professor i ortopedi den 18 oktober 2019 vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning.

Benbrott är vanligt. Hälften av alla kvinnor och en fjärdedel av alla män kommer att drabbas av en benskörhetsfraktur efter 50-års ålder. Benet byggs upp under barn- och tonåren och är som starkast under tidigt vuxenliv. Efter detta bryts benet successivt ner under det normal åldrandet, hos kvinnor mer uttalat i samband med övergångsåldern.

Ju svagare benet är desto större är risken för benbrott, de som har riktigt svagt ben sägs ha benskörhet. Dagens strategi inom vården är i huvudsak att identifiera äldre med benskörhet och ge dem läkemedel som motverkar ytterligare försvagning. Ett annat angreppssätt skulle kunna vara att öka uppbyggnaden av benet under puberteten. Då skulle man kunna få mer ben på ”banken” att ta av under det normala åldrandet.

Vi har provat detta i Bunkefloprojektet där vi lät en grupp skolbarn ha mer skolgymnastik (1 lektion varje dag) under hela grundskolan. När de gick ut nian kunde vi konstatera att de som deltog i experimentet hade starkare ben och muskler än barn som bara hade haft skolgymnastik 1–2 gånger i veckan. Vi fann dessutom att pojkarna som haft extra skolgymnastik hade högre betyg än andra pojkar. Fysisk aktivitet är också positivt ur andra hälsoaspekter.

Det är därför glädjande att vår forskning pekar på att barnen som hade daglig skolgymnastik under hela grundskolan fortsätter att vara mer fysiskt aktiva flera år efter att de gått ut nian. Jag hoppas att min fortsatta forskning, som inkluderar grundforskning, registerforskning och patientnära projekt, ska kunna hjälpa till att förebygga sjukdom i rörelseorganen, att patienterna får rätt behandling och att vi dessutom kan hushålla bättre med samhällets resurser.

Text: BJÖRN ROSENGREN, professor vid Lunds universitet
Från broschyren: ”Professorsinstallation 18 oktober 2019″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet. 

LÄS MER om Björn Rosengrens forskning: Många fördelar med idrott varje dag