Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Benmärgsstamceller och transplantation

2019-10-28
illustration blod
Illustration: Colourbox

Stefan Scheding installerades som professor i hematologi den 18 oktober 2019 vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning.

Benmärgen är kroppens blodfabrik och innehåller två typer av stamceller, dels de välkända blodbildande, så kallade hematopoetiska stamcellerna, och dels de mindre väl kända stromastamcellerna (stroma = stödjevävnad).

Stromastamceller spelar en viktig roll i benmärgen, med avgörande betydelse för att stödja, upprätthålla och kontrollera blodbildningen. Dysfunktionella stromastamceller har betydelse för utvecklingen av maligna blodsjukdomar och kan leda till komplikationer efter blodstamcellstransplantation.

Min forskning går ut på att identifiera och karakterisera mänskliga stromastamceller och kartlägga deras roll i normal och sjukdomsdrabbad benmärg. Tack vare generösa forskningsanslag från bland annat Cancerfonden och Barncancerfonden har jag de senaste åren kunnat göra betydande framsteg i kartläggning av stromastamcellernas egenskaper. Jag förväntar mig därför att de resultat som framkommer ur min forskning väsentligt kan bidra till ökad förståelse av hur blod- och stromastamceller interagerar och möjliggör utvecklingen av nya behandlingar.

Jag bedriver även annan patientnära forskning, där jag tillsammans med forskare på Lunds tekniska högskola utvecklar en ny ultraljudsbaserad cell- och partikelsorteringsteknik för bearbetning av blod- och stamcellsprodukter. Metoden hoppas jag kommer kunna bidra till att förbättra stamcellstransplantation.

Dessutom arbetar jag med ultraljudsisolering av så kallade extracellulära vesiklar, små miniceller som avknoppas från stora celler, som innehåller molekyler med viktig information om sjukdomar. Detta arbete kommer förhoppningsvis leda till bättre och snabbare diagnos av svåra och livshotande transplantations-komplikationer, t.ex. transplantat-mot-värdsjukdom, GvHD.

Text: STEFAN SCHEDING, professor vid Lunds universitet
Från broschyren: ”Professorsinstallation 18 oktober 2019″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.