Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

En bana genom strålningsfysik

2019-10-28
Genrebild: istock.com/BreaktingTheWalls

Christopher Rääf installerades som professor i strålningsfysik den 18 oktober 2019 vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning.

Mitt uppdrag som universitetslärare i strålningsfysik har bestått i en kombination av forskning och undervisning. Tillsammans med en kollega vid Göteborgs universitet har jag haft uppdraget att utveckla kurser och läromedel inom strålningsfysik, riktade till både sakkunniga inom området och till studenter med grundläggande behörighet.

Min forskning har fokuserat på radioaktiva ämnens beteende i människokroppen samt på utveckling av nya metoder för att bestämma stråldoser till människor i händelse av en radiologisk eller nukleär olyckssituation. Jag har förvaltat och byggt vidare en forskargrupp med inriktning mot strålskydd och omgivningsradiologi, som inneburit nära samarbeten med en rad olika inriktningar inom fysik och medicin. En annan viktig uppgift är att vara tillgänglig som expert och ge råd till samhället om strålskydd och kärnenergiberedskap.

Mina framtida mål är att fullfölja en tvärvetenskaplig forskningsstudie om samhällets utmaningar vid återställning efter ett omfattande radioaktivt utsläpp. Syftet är att få en grundläggande förståelse för reaktionerna inför radiologiska kriser från ett bredare samhällsperspektiv än det rent strålningsvetenskapliga.

Mitt intresse för statistik och modellering har lett till ett samarbete med epidemiologer vid Uppsala universitet om strålningsrisker som vi vill fortsätta driva. Jag strävar efter att vår grupp ska få en ökad kompetens inom beräkningsteknik i syfte att korsbefrukta vår redan stora erfarenhet av experimentella studier. På så vis kan vi ta fram nya metoder för strålningsmätningar och bättre modeller för radioaktiva ämnens olika exponeringsvägar till människor.

Text: CHRISTOPHER RÄÄF, professor vid Lunds universitet
Från broschyren: ”Professorsinstallation 18 oktober 2019″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.