Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Rehabilitering vid neurologiska sjukdomar

2019-10-28
Bild: istock.com/monkeybusinessimages
Genrebild från äldreboende. Bild: istock.com/monkeybusinessimages

Christina Brogårdh installerades som professor i fysioterapi vid Lunds universitet den 18 oktober 2019. Här berättar hon själv om sin forskning.

Varje år drabbas många personer av olika neurologiska skador eller sjukdomar, som kan medföra stora begränsningar i det vardagliga livet. Symtom såsom muskelsvaghet, smärta, trötthet, nedsatt känsel, balans och koordination är vanligt, vilka ofta leder till en begränsad rörelseförmåga och en ökad fallrisk. För många personer med en neurologisk sjukdom är rehabilitering oerhört viktigt. Rehabiliteringsinsatserna varierar men ska vara anpassade till varje persons behov och förutsättningar.

Min forskning inom neurologisk rehabilitering har flera inriktningar men handlar i huvudsak om att förstå hur olika symtom påverkar personernas vardag och livskvalitet samt vilka strategier de använder för att hantera sina problem, att få kunskap om effekter av nya träningsmetoder i tidig och sen fas av sjukdomen, samt att utvärdera hur tillförlitliga olika bedömningsinstrument och skattningsskalor är som används inom rehabiliteringen. Mer specifikt leder jag projekt där vi undersöker hur nedsatt arm- och handfunktion, balans och gångförmåga påverkar förmågan att vara aktiv i vardagen, men också vilka faktorer som påverkar risken att falla och rädsla för att falla efter t.ex. stroke, post-polio och Parkinsons sjukdom.

I behandlingsstudier utvärderas effekten av nya träningsmetoder som syftar till att minska skuldersmärta efter stroke, att förbättra känseln och rörelsekontrollen i armen och handen samt balansen och gångförmågan. Jag är även involverad i projekt som rör arbetsåtergång efter stroke och konsekvenser av Parkinsons sjukdom i tidig och sen fas. Det övergripande målet med forskningen är att kunna erbjuda effektivare och mer riktade rehabiliteringsinsatser för att förbättra livskvaliteten och hälsan hos personer med neurologiska skador och sjukdomar.

Text: CHRISTINA BROGÅRD, professor vid Lunds universitet
Från broschyren: ”Professorsinstallation 18 oktober 2019″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.