Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Molekylär kunskap för att bekämpa hudmelanom

2019-10-28
Illustration över hur en lymfocyt dödar en cancercell. Grafik: istock.com/Meletios-Verrasl

Göran Jönsson installerades som professor i medicinsk forskning med särskild inriktning mot moleylära onkologi den 18 oktober 2019 vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning.

Hudmelanom är en aggressiv tumörsjukdom när den har spridit sig till andra delar av kroppen. Tidigare fanns väldigt begränsade behandlingsalternativ för patienter med spridd melanomsjukdom. Under de senaste 10 åren har det däremot förändrats ganska dramatiskt med klinisk introduktion av målriktade behandlingar och nya sorters immunterapier.

Dock kvarstår ett flertal problem med utvecklad resistens mot målriktade behandlingar och fortfarande svarar mindre än hälften av alla patienter på de nya immunterapierna. Trots detta indikerar dessa kliniska fynd att det är en lyckad behandlingsstrategi för melanompatienter att reaktivera immunsystemet.

I min grupp forskar vi kring de patienter som inte svarar på nuvarande immunterapier, och vi vill använda den nya kunskapen för att identifiera nya immunterapeutiska strategier för sådana patienter. Vi använder oss utav nya molekylära verktyg för att karakterisera arvsmassan och genaktiviteten i tumörer från melanompatienter. Genom analys av sådan data kan vi sätta upp experiment för att förstå mekanismen bakom hur melanomtumören utvecklas.

Sammanfattningsvis vill jag med molekylära metoder identifiera de patienter som har bäst nytta av immunterapierna och samtidigt hitta nya behandlingsstrategier för de patienter som inte har nytta av immunterapi.

Text: GÖRAN JÖNSSON, professor vid Lunds universitet
Från broschyren: ”Professorsinstallation 18 oktober 2019″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet. 

Läs mer om Göran Jönssons forskning: B-cellernas viktiga roll vid immunterapi