Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Vad händer när vi belastar vår kropp?

2019-10-28
Foto: iStock.com/Natnan-Srisuwan

Hanna Isaksson installerades som professor i biomedicinsk teknik den 18 oktober 2019 vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning.

Jag forskar inom medicinsk teknik, mer specifikt biomekanik. Det innebär att jag med hjälp av fysikens lagar och mekanikens verktygslåda försöker förstå hur krafter påverkar levande organismer. Som ämne är det brett, men min forskning fokuserar på rörelseapparatens vävnader, d.v.s. skelettets ben, ledbrosk, ligament och senor. Därmed håller jag mig i gränslandet mellan hållfasthetslära och ortopedi.

Jag försöker förstå hur vävnadernas uppbyggnad leder till deras unika egenskaper. Min forskargrupp arbetar med både rena grundforskningsfrågor och mer kliniskt applicerbara frågeställningar. T.ex. använder vi grundläggande materialvetenskap för att förstå hur vävnader är uppbyggda. Genom experiment på synkrotron- och neutronanläggningar, såsom MAX-IV och kommande ESS i Lund, försöker vi kartlägga hur vävnaders sammansättning och struktur på olika längdskalor (från atomer till hela organ) ger dem deras specifika mekaniska egenskaper i kroppen. Studier av frisk och sjuk vävnad, eller vävnad som utsatts för olika grad av belastning, ökar kunskapen om förändring vid olika sjukdomstillstånd, eller hur belastning kan användas för att påverka vävnaderna.

Speciellt intressant är att förstå varför motståndskraften mot belastning ändras när vi blir gamla. Vi arbetar också med att utveckla bättre diagnostikmetoder för olika sjukdomar, t.ex. benskörhet, genom att kombinera kunskap från kliniska bilder med statistiska och mekaniska beräkningsmodeller. Rörelseapparatens sjukdomar såsom benskörhet och artros är några av våra största folksjukdomar, som framförallt drabbar äldre. Jag hoppas kunna bidra med ny kunskap och bättre förståelse för hur sjukdomarna ändrar våra vävnader för att vi i framtiden ska kunna identifiera individer med hög risk att drabbas och förstå hur belastning genom rörelse kan användas som förebyggande åtgärder.

Text: HANNA ISAKSSON, professor vid Lunds universitet
Från broschyren: ”Professorsinstallation 18 oktober 2019″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.