Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Avbildning av cancer med vanligt socker

2019-10-28
Genrebild: iStock.com/jastrijebphoto

Linda Knutsson installerades som professor i medicinsk strålningsfysik den 18 oktober 2019 vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning.

För att diagnostisera och klassificera sjukdomar samt utvärdera effekten av behandling spelar den medicinska bildtagningen en stor roll. En väletablerad medicinsk bildtagningsteknik, som finns på de flesta sjukhus, är magnetkameran vars teknik bygger på det kärnfysikaliska fenomenet magnetresonans (MR).

Magnetkameran är mest känd för att ge anatomisk information av mycket god kvalitet, men med tekniken kan man även utföra funktionella studier av till exempel hjärnans blodflöde. Bilder av hjärnans blodflöde kan avspegla förekomst av sjukdomar som cancer, stroke och demens.

Min forskning har främst byggt på att utveckla, förbättra och utvärdera metoder för att mäta och avbilda hjärnans blodflöde. I klinisk användning åskådliggörs oftast hjärnans blodflöde via förändringar i bildintensiteten orsakade av ett injicerat metalliskt  kontrastmedel som transporteras i blodbanan. Metalliska kontrastmedel kräver kemisk märkning och kan inte användas på patienter som är njursjuka. Därför har jag nyligen börjat undersöka möjligheten att använda andra, icke-metalliska, alternativ, i första hand i samband med cancersjukdomar.

Ett sådant kontrastmedel som är billigt och biologiskt nedbrytbart är vanligt socker som alla har hemma och använder i hushållet. Med ny MR-teknik har vi kunnat avbilda hur sockret når fram till cancertumören, går in i den och konsumeras av tumören. Den lilla mängd socker som vi tillför kroppen för bildtagningen påverkar inte tumörtillväxten. En stor fördel är också att socker redan har visat sig säkert för klinisk användning och används i diabetesstudier. Vi har nått framgångar med tekniken, men det finns fortfarande mycket att göra för mig och mina medarbetare.

Text: LINDA KNUTSSON
Från broschyren: ”Professorsinstallation 18 oktober 2019″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet. 

LÄS MER om Linda Knutssons forskning i artikeln ”Kan socker avslöja tumörer?”