Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kan socker avslöja tumörer?

2019-05-24
bilden föreställer sockerbitar på ett gult underlag
Foto: iStock/Sasapanchenko

Vanligt socker, samma som vi använder när vi bakar, kan komma att bli framtidens kontrastmedel för att diagnostisera hjärntumörer, prostatacancer och annan cancer vid undersökning med magnetkamera. Sockret kan också injiceras för att potentiellt utvärdera effekten av en behandling mot cancer.

Bilden föreställer Linda Knutsson
Linda Knutsson. Foto: Olle Dahlbäck

– Det kontrastmedel som används i dag har vissa begränsningar när det exempelvis gäller att diagnostisera några av de allvarligaste tumörerna i hjärnan. Dessutom är vanligt socker billigare än dagens kontrastmedel, säger Linda Knutsson, professor i medicinsk strålningsfysik vid Lunds universitet.

Det var för ett par år sedan som forskare från Lund och Baltimore, USA, i ett samarbete på allvar började titta på möjligheten att använda vanligt socker (istället for metallbaserade kontrastmedel) i kombination med en ny bildteknik vid undersökning i en magnetkamera. De första mindre studierna på patienter och friska personer slog väl ut och nu tar de nästa steg.

– I de studier vi hittills gjort i Lund har vi använt en MR-kamera som är avsedd för ren forskning. Nu fortsätter vi att studera sockret som kontrastmedel på frivilliga personer i MR-kameror som dagligen används i kliniskt bruk. Det ar ju där som kontrastmedlet så småningom är tänkt att användas. Förutom att vi flyttar forskningen till kliniska maskiner så ska vi även titta på andra cancertyper, säger Linda Knutsson.

Tumören visualiseras med socker

Det finns andra teknologier med radioaktivt socker där man kan se hur farlig en tumör är. Maligna tumörer är energikrävande och bryter snabbare ner socker, vilket ger högre intensitet i bilden.

– MR-tekniken behöver inte radioaktivt socker och kan visualisera hur sockret når fram till tumören, går in i den och konsumeras av tumören. Den lilla mängd socker som sprutas in i kroppen påverkar inte tumörtillväxten.

– Vi har sett att blodsockernivån stiger tillfälligt, men snabbt återgår till ursprungsvärdet igen. Så det påverkar inte mer än om vi äter en bit kaka eller dricker läsk, säger Linda Knutsson.

Med tanke på den tillfälligt stigande blodsockernivån har forskarna valt att inte inkludera diabetespatienter i studien än.

Passar bra för njursjuka

– Det nuvarande kontrastmedlet som används kan å andra sidan inte användas till njursjuka patienter, medan sockret är lämpligt för det.

Frågan är när socker som kontrastmedel eventuellt kan bli klinisk rutin?

– Vi har mycket kvar att göra men stora framsteg har redan gjorts. Mycket för att en stor fördel är att socker redan har visat sig säkert för klinisk användning och används i diabetesstudier. Men de kontrastmedel som används i dag har använts i över 30 år, så det kommer inte att ske en förändring över en natt, säger Linda Knutsson.

Text: OLLE DAHLBÄCK