Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Arv och miljö och blodproppssjukdom

2019-10-28
illustration blodpropp
Illustration: Dreamstime

Bengt Zöller installerades som professor i allmänmedicin den 18 oktober 2019 vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning.

Forskning har visat att hjärt-kärlsjukdom förekom redan för mer än 4 000 år sedan. Idag är hjärt-kärlsjukdomar globalt sett den vanligaste dödsorsaken. Såväl livsstil som ärftliga faktorer är viktiga. Hjärt-kärlsjukdom kan drabba såväl kroppens artärer (pulsådror) som vener (blodådror). Blodproppar i artärer och vener har olika riskfaktorer och utseende men det finns också likheter.

De tre vanligaste hjärt-kärlsjukdomarna är kranskärlsjukdom, stroke och blodpropp i benen (trombos) och lungorna (lungembolism). Blodproppar kan ofta förebyggas men inte alltid, och det går inte alltid att förutsäga vem som kommer att drabbas.

Allmänläkare möter dagligen patienter som har drabbats eller kommer att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Förebyggande åtgärder är viktigt för att minska förekomsten. Det är därför naturligt att som allmänläkare forska inom hjärt-kärlsjukdom för att finna ny kunskap som kan leda fram till bättre diagnostik, prevention och behandling av hjärt-kärlsjukdom.

En viktig del av min forskning handlar om blodproppar i ben och lungor, vilket drabbar ungefär 10 procent av befolkningen i Sverige. Jag studerar såväl miljö och ärftliga faktorers betydelse som deras samspel vad gäller uppkomsten av blodproppar i ben och lungor. Jag forskar även på annan hjärt-kärlsjukdom såsom blodproppsbenägenhet i artärerna.

Min forskning har visat att uppemot 50 procent av den venösa blodproppsbenägenhet i Sverige kan förklaras av genetiska faktorer. Trots detta kan de idag kända genetiska riskvarianterna endast förklara en mindre del av denna ärftlighet. Många genvarianter av betydelse för blodproppssjukdom återstår därför att identifiera, vilket är ett fortsatt fokus i min forskning.

Text: BENGT ZÖLLER, professor vid Lunds universitet.
Från broschyren: ”Professorsinstallation 18 oktober 2019″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.